2.2.2015-629. априла 2015. у Матици српској одржан је једнодневни научни скуп Синтакса сложене реченице у српском језику у организацији Одељења за књижевност и језик Матице српске и руководиоца израде Синтаксе сложене реченице у српском језику академика Предрага Пипера, који је отворио и поздравио учеснике скупа као и присутне потпредседника Матице српске др Миодрага Матицког и секретара Одељења за књижевност и језик др Марка Недића. На скупу је прочитано 11 реферата꞉

Предраг Пипер, Општа питања Синтаксе сложене реченице у српском језику и реченице с концесивном клаузом;
Срето Танасић, Асиндетске реченице са семантичким конкретизатором;
Ивана Антонић, Синтакса и семантика сложене реченице с темпоралном клаузом;
Људмила Поповић, Таксис у сложеној реченици, са посебним освртом на секундарни и валентни таксис;
Владислава Ружић, Финалност и псеудофиналност у сложеној реченици (и типологија финалних клауза у ужем смислу) ;
Дојчил Војводић, О каузативно-импликативним односима у српској хипотакси;
Слободан Павловић, Синтаксичко-семантички потенцијал српских релативизатора;
Јасмина Московљевић, Односи кореферентности у сложеној реченици са изричном клаузом;
Миливој Алановић, Допунска реченица уз каузативно-манипулативне глаголе;
Марина Николић, Реченице с поредбеном клаузом у српском језику;
Биљана Марић, Управни и неуправни говор у српском језику.
После сваког реферата је вођена конструктивна дискусија. Скуп је почео у 10 сати а уз две краће паузе завршио је са радом у 17.30.

 

Comments are closed.