Група аутора
Синтакса сложене реченице у савременом српском језику
2018, 766 стр.
ISBN 978-86-7946-231-2
Цена: 2000,00 дин.


Образац за поручивање:

 

Јован Максимовић
Лекари пречани у српском цивилном и војном санитету у XIX веку и почетком ХХ века
2017, 326 стр.
ISBN 978-86-7946-215-2
Цена: 1200,00 дин.


Образац за поручивање: