2.2.2015-6У Матици српској, 7. новембра 2017. године, приређен је научни скуп „Иван и Ђорђе Табаковић – градитељи српске културе XX века”, поводом 120 година од рођења архитекте Ђорђа Табаковића и 40 година од смрти сликара Ивана Табаковића.

Организациони одбор скупа радио је у саставу: др Александар Кадијевић, др Лидија Мереник, др Владимир Симић, др Симона Чупић, др Тијана Палковљевић Бугарски, Владимир Митровић, Донка Станчић и Марта Тишма.

Носиоци скупа били су проф. др Александар Кадијевић (Филозофски факултет у Београду) и проф. др Лидија Мереник (Филозофски факултет у Београду). Рад скупа одвијао се у две сесије: прва сесија „Личност и дело Ивана Табаковића” и друга сесија „Личност и дело Ђорђа Табаковића”. Радове је са визуелном подршком изложио 21 учесник.

У 2017. години сусрела су се два значајна датума за историју српске уметности: 120 година од рођења архитекте Ђорђа Табаковића (Арад, 3. V 1897 – Нови Сад, 1. IX 1971) и 40 година од смрти сликара Ивана Табаковића (Арад, 10. XII 1898 – Београд, 27. VI 1977). Ова двојица чланова угледне арадске породице оставила су иза себе огроман траг у српској уметности 20. века. Ђорђе Табаковић, једна од водећих личности модерне српске архитектуре, реализовао је бројна дела широм Војводине, док је само у Новом Саду пројектовао и извео више од педесет грађевина различитих намена, од приватних кућа и вила, преко стамбених зграда, до фабрика и јавних установа. Његов брат Иван се такође потврдио као славни српски сликар, а потом и као професор Академије примењених уметности у Београду и члан Српске академије наука и уметности.

Поред обележавања годишњица, циљ скупа био је да путем изворних научних прилога допринесе даљим и продубљеним уводима у дело и живот Ђорђа и Ивана Табаковића. У рад скупа били би укључени афирмисани домаћи и страни научници (по позиву), али и млађи сарадници и истраживачи, што би допринело њиховој јавној афирмацији. Учествовањем на скупу добили би прилику да прикажу нове интерпретативне методе на уметничкој заоставштини двојице славних уметника, а отворила би се и могућност за публиковање нове и непознате грађе. Све то је кумулативно допринело новим сазнањима о поменутим личностима, али и о кључним феноменима српске уметности 20. века.

Публикација у виду зборника радова са научног скупа или тематског зборника биће објављена 2018. године

Цео скуп је снимљен и може се погледати у видео-архиви на сајту Матице српске.

 

Comments are closed.