2.2.2015-6Oдштампан је Зборник Матице српске за књижевност и језик друга свеска LXV књиге за 2017. годину у обиму од 441 странe.

Рецензенти текстова Зборника су сви чланови Уредништва Зборника и сарадници Одељења за књижевност и језик Матице српске који по својој стручности одговарају садржајима текстова. Сваки текст рецензирају два или три рецензента.

Садржај друге свеске LXV књиге чине: тематски блок посвећен Иви Андрићу (10 радова); студије и чланци (8 радова); прилози и грађа (1 рад); истраживања (1 рад); оцена и прикази (15 радова) и Упутство за ауторе.

Комплетан PDF Зборника налази се на сајту Матице српске.

 

Comments are closed.