2.2.2015-6Објављен је јануарско-фебруарски двоброј „Летописа Матице српске” (год. 194, књ. 501, св. 1-2) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози Владимира Конечног, Бориса Лазића, Ајтана Дрековића, Владимира Набокова и Мирослава Брика. Посебан куриозитет је тематски блок „Компаративно проучавање књижевности” који доноси текстове Виолете Митровић, Дајане Милованов и Данице Трифуњагић о српско-грчким књижевним релацијама, остварењима Ингеборг Бахман и Елфриде Јелинек, те упоредној анализи дела Милтона, Константина Маринковића и Његоша. У рубрици „Есеји” могу се прочитати текстови о успону и паду српске политичке самосвести и о делатности Светозара Ћоровића у оквиру часописа „Књижевни Југ”, а потписују их Иван Негришорац и Миливој Ненин. Рубрика „Сведочанства” кроз текст Владиславе Гордић Петковић представља 60 година Библиотеке „Прва књига” Матице српске, док стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Марко Паовица, Ђорђе Нешић, Александар Б. Лаковић, Катарина Пантовић, Драгана Бошковић, Биљана Мичић и Светлана Милашиновић.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети овде.

 

Comments are closed.