2.2.2015-6Матица српска је објавила књигу Лаза Костић, Преписка II, чиме је Рукописно одељење, у чијем издавачком плану се налазила, обогаћено још једном посебном публикацијом.

Књига садржи 559 страна, представља наставак прве, објављене у издању Матице српске 2005. године чиме се испуњава дуг према најважнијем песнику друге половине XIX и почетка XX века. Публикована су сачувана писма знаменитих људи из области српске књижевности, науке и јавног живота. Посебно је значајна преписка са Миланом Савићем, књижевником, секретаром Матице српске и уредником Летописа.

 

Comments are closed.