Тежња да се у Матици српској организује научни рад резултирала је још 1912. године формирањем пет стручних зборова, а дозвољено је и да зборови, ако се укаже потреба, оснивају и секције са нарочитим задацима. Збор за друштвено просвећивање и књиге за народ претеча је данашњег Одељења за друштвене науке.

Одељење за друштвене науке у савременом облику формирано је после Другог светског рата. Децембра 1948. године на основу члана 25 Статута Матице српске из 1948. године основано је Научно одељење Матице српске. На седници Научног одељења 16. јануара 1965. године предложено је да се Одељење раздвоји у Одељење за природне и Одељење за друштвене науке. Овај предлог прихватио је Управни одбор Матице српске на седници одржаној 6. априла 1965. године, а Скупштина Матице српске усвојила 30. маја 1965. године.

Радом Одељења за друштвене науке руководи Одбор Одељења који има четворогодишњи мандат. Нa челу Одбора Одељења је секретар Одељења. Садашњи Одбор изабран je на седници Управног одбора од 12. октобра 2016. године.

Секретар Одељења:
проф. др Љубомирка Кркљуш
Телефон 021/6615-798
ljkrkljus@sbb.rs

Стручни сарадник за издавачку делатност:
Владимир Николић
Телефон: 021 6615-798 и 021 420-199, локал 117, факс 021 528-901
е-mail: vnikolic@maticasrpska.org.rs

Стручни сарадник за научно-истраживачку делатност:
др Јована Трбојевић
Телефон 021/527-622; 021/6615-798
е-mail: jtrbojevic@maticasrpska.org.rs

Чланови Одбора Одељења за друштвене науке:

Др Софија Божић
Др Мила Босић
Проф. др Гордана Вуксановић
Проф. др Владан Гавриловић
Др Велика Даутова Рушевљан
Др Жарко Димић
Проф. др Сања Ђајић
Проф. др Бранислав Ђурђев
Проф. др Гордана Ковачек Станић
Проф. др Милош Ковић
Др Петар Крестић
Проф. др Татјана Бугарски
Др Весна Марјановић
Проф. др Слободанка Марков
Академик Часлав Оцић
Проф. др Александар Петровић
Проф. др Драган Проле
Академик Момчило Спремић
Проф. др Александар Растовић
Проф. др Мирјана Рашевић
Проф. др Бојан Тубић
Проф. др Срђан Шљукић

Основна делатност Одељења одвија се кроз рад на научноистраживачким пројектима, чији се ретултати рада  саопштавају на научним скуповима и публикују у периодичним публикацијама и посебним издањима.

Посебна издања

Никола Ф. Павковић, Банатско село. Друштвене и културне промене. Гај, Дубовац (2009)
Славко Гавриловић, Студије из привредне и друштвене историје Војводине и Славоније од краја 17. до средине 19века, књига друга (2009)
Љубомирка Кркљуш, Извештај француских дипломата из Београда у време Револуције 1848/49. године (2009)
Гојко Маловић, Сеоба у Матицу I,II (2010)
Слободан Ћурчић, Насеља Војводине -Географска синтеза (2010)
Радмила Милентијевић, Милева Марић Ајнштајн (2010)
Ненад Дошлић, Историја Матице српске (1941-1951) (2011)
Владо Стругар, Докторат у Москви (2011)
Љубомирка Кркљуш, Средишњи органи власти у Српској војводовини 1848-1849. године (2012)
Слободан Ћурчић, Млађен Јовановић ,Тивадар Гаудењи, Александар Илић, Атлас Војводине, Срем (2012)

ТЕМИШВАРСКИ ОДБОР

Дипл. инж. Стеван Бугарски
Др Ђорђе Ђурић
Мр Дејан Јакшић
Др Бранка Кулић
Г. Божидар Панић
Др Душан Ј. Попов
Др Миља Радан
Мр Драган Тубић

Награда Матице српске за историју „Иларион Руварац“

Награда Матице српске за историју „Иларион Руварац“ је установљена 2015. године и додељује се за најбољу књигу из историје српског народа или из опште историје објављену у протеклој години на српском језику. Жири награде изабран је на седници Управног одбора од 11. фебруара 2019.

Жири Награде Матице српске за историју „Иларион Руварац”
Проф. др Мира Радојевић, председник
Др Драган Богетић
Проф. др Ђорђе Бубало
Др Радомир Поповић
Проф. др Александар Фотић

Научни скупови

Међународни симпозијум „Академик Берислав Бета Берић”

Традиционални циљ симпозијума је да упореди популационе проблеме у Војводини са савременим популационим трендовима у другим деловима републике, али и у региону. Први Симпозијум је одржан 2000. године и одржава се сваке треће године. Позитивно рецензирани радови се објављују у Зборнику радова Матице српске за друштвене науке.

Comments are closed.