2.2.2015-6Објављен је мартовски број „Летописа Матице српске” (год. 194, књ. 501, св. 3) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози Дејана Алексића, Весне Капор, Србе Игњатовића, Надежде Пурић Јовановић и Горице Радмиловић. Посебан куриозитет је „Светосавски темат” који доноси текстове Светлане Томин, Ивана Негришорца и Милоша Живковића о Сремским Бранковићима као настављачима светосавске традиције, светосављу и духу постмодерног доба, те дворској уметности у средњовековној Србији. У рубрици „Есеји” могу се прочитати текстови о Достојевском, Толстоју и швајцарским конобарима и о књижевној делатности Жефаровића и Орфелина, а потписују их Јован Попов и Невена Савић. Рубрика „Сведочанства” кроз текст Жанете Ђукић Перишић евоцира стваралаштво Иве Андрића, а кроз текст Стивена Баскервила „Нова идеологија секса” на нов начин расправља о једној увек актуелној теми, док стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Владислава Гордић Петковић, Ђорђе Деспић, Драгана В. Тодоресков, Сања Веселиновић, Биљана Мичић, Миливој Ненин, Вуле Журић и Весна Гајић.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети овде.

 

Comments are closed.