2.2.2015-6У оквиру Одељења за природне науке Матице српске објављена је књига „Лекари пречани у српском цивилном и војном санитету у XIX веку и почетком ХХ века” аутора проф. др Јована Максимовића, пензионисаног професора Медицинског факултета у Новом Саду. Књига која је објављена резултат је обимог ауторовог истраживања ове теме у оквиру Матичиног пројекта „Историја медицине и здравствене културе на територији данашње Војводине“. Ова монографија писана је на основу бројне и релевантне литературе различите форме и порекла. Из наслова, структуре и текста књиге јасно се види да се ради о прегледу историје улоге лекара пречана у цивилном и војном санитету Србије. Историчарима и историчарима медицине, као и заинтересованим читаоцима ова књига пружа основне биографске податке о лекарима пречанима у Србији, али указује и на дугорочне процесе који су од значаја за развој медицине у Србији. Будућим истраживачима ова књига пружа добро полазиште за даља истраживања. Књига је опремљена богатим илустративним материјалом, те Именским и Географским регистром. Обима је 324 стране. Рецензенти рукописа били су проф. др Ђорђе Ђурић и проф. др Милан Бреберина.

 

Comments are closed.