2.2.2015-6Књига Наде Савковић „Јован А. Дошеновић, између италијанских утицаја и српског надахнућаˮ у обиму од 187 страница (рецензенти: проф. др Љиљана Бањанин, проф. др Жељко Ђурић, проф. др Душан Иванић) обухвата Дошеновићев животни пут у првом делу књиге, затим преглед литературе о овом писцу, те анализу дела, збирке песама, предговора и оквира који указују на ертистичке претензије композиције. Анализирајући исцрпно анакреонтске песме, сонете и оде, књига потпуније и прецизније даје слику односа српског песника према италинанској традицији. Монографијом су обухваћена и друга Дошеновићева дела, нарочито Численица и њени језички аспекти (термини), те пригодне песме и песме из заоставштине.

 

Comments are closed.