2.2.2015-6Часопис за књижевност на енглеском језику треба, пре свега, да популарише српску књижевност и да је прикаже као богат и пажње вредан корпус дела и стваралаца. Вредна дела српске књижевности треба што разноврсније приказати, а при том ваља препознавати посебне типове иностраних читалаца којима се часопис обраћа као својој циљној групи. Таквим читаоцима и њиховим очекивањима не би требало „подилазити” него са њима остварити истински креативни дијалог, заснован на снажном критичком дискурсу. У првом плану овог часописа треба да буде истакнута способност сагледавања разноврсности српске књижевности.

Слично концепцији Летописа Матице српске, часопис има рубрику „Поезија, проза“, где ће, својим текстовима, бити приказани водећи српски песници, приповедачи и романсијери (у првом броју објављени су прилози Матије Бећковића, Александра Тишме, Гојка Ђога, Александра Гаталице и Дејана Алексића). У „Огледима“ бираћемо такве текстове који исказују спремност да се суоче са отвореним питањима и са специфичностима српске културе, али и са теоријски и методолошки иновативним приступима српској књижевности и култури (у првом броју у овој рубрици објављени су текстови Чедомира Мирковића, Петра Пијановића и Јована Делића). У рубрици „Сведочанства“ биће изложени разноврсни текстови који указују на специфичности функционисања српске књижевности у социјалном и културном контексту (први број доноси текстове Богољуба Шијаковића, Ђорђа Ђурића, Ђорђа Сладоја, Ивана Негришорца, Светозара Кољевића и Мирослава Радоњића). Осим тога, кратким и прецизним текстовима у рубрици „Критике“ биће приказано десетак књига које би, у оквиру годишње продукције, било важно да препоручимо иностраном читаоцу (у првом броју, између осталог, биће објављени и прилози Михајла Пантића, Драгане В. Тодоресков, Александра Б. Лаковића, Бранка Момчиловића и Саше Радојчића.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети овде.

Уредништво: Иван Негришорац (главни уредник), Михајло Пантић, Зоран Пауновић и Саша Радојчић (Чланови), Светлана Милашиновић (секретар Уредништва)

Преводиоци: Персида Бошковић, Јованка Калаба, Јована Маринковић, Ангелина Чанковић Поповић, Драган Пурешић, Лјубица Јанков и Анђелија Јанићијевић.

Лектор и коректор: Rendall A. Major

Технички уредник: Вукица Туцаков

Дизајн корица: Атила Капитањи

 

Comments are closed.