2.2.2015-6У Матици српској, у четвртак, 30. новембра 2017. године, одржано је последње предавање из циклуса „Први светски рат и Уједињење”. Присутне је поздравио проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске, а предавање „О правној природи Прводецембарског акта 1918. године о стварању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца” одржала је проф. др Љубомирка Кркљуш, редовни професор Правног факултета у Новом Саду у пензији.

Последње предавање у оквиру циклуса посвећеном историји Првог светског рата осврнуло се на Прводецембарски акт из 1918. године којим је настала је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Како би се одредила правна природа тог акта било је неопходно утврђивање карактера субјеката који су у њему учествовали: Краљевине Србије и тзв. Државе Словенаца, Хрвата и Срба, раз¬матрање догађаја који су непосред¬но претходили ‒ присаједињења Баната, Бачке, Барање и Срема Краљевини Србији, 24. и 25. новембра и Црне Горе 26. новембра 1918. године. Уједињење аустроугарских југословенских земаља са Србијом је у државноправном погледу представљало сложенији проблем, с обзиром на њихов различит положај у склопу Аустроугарске и легитимност аспирација Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба на представљање свих хабзбуршких југословенских земаља, а посебно Баната, Бачке и Барање.

Овим циклусом завршен је четворогодишњи програм (2014‒2017) посвећен историји Првог светског рата који је реализован у Матици српској у оквиру Одељења за друштвене науке.

Током целокупног трајања циклуса реализовано је 48 програма, од тога 40 предавања (два предавања су била пропраћена и отварањем изложби), 4 представљања књига које су се односиле на историју Првог светског рата и 4 научна скупа у којима је Матица српска била суорганизатор. Током 2014. године издат је и Зборник радова на основу одржаних предавања, а планирано је и да се почетком 2018. године објави још један Зборник радова „Први светски рат и Уједињење”.

Догађај је снимљен и може се погледати у видео-архиви веб-сајта Матице српске.

 

Comments are closed.