2.2.2015-6Oдштампан је Зборник Матице српске за ликовне уметности бр. 45/2017, обима 47 штампарских табака.

Рецензенти радова Зборника су сви чланови Уредништва Зборника и сарадници Одељења Матице српске за ликовне уметности који по својој стручности одговарају садржајима радова. Сваки рад рецензирају два или три рецензента.

Садржај свеске бр. 45 чине: чланци, расправе, прилози (22 рада) и прикази (10 радова), уредничко обраћање на српском и енглеском језику, Именски регистар, Географски регистар и Упутство за ауторе.

Комплетан PDF Зборника налази се на сајту Матице српске.

 

Comments are closed.