Oдштампан је Зборник Матице српске за ликовне уметности бр. 46/2018, обима 41 штампарских табака. Рецензенти текстова Зборника су сви чланови Уредништва Зборника и сарадници Одељења Матице српске за ликовне уметности који по својој стручности одговарају садржајима текстова. Сваки текст рецензирају два или три рецензента. Садржај свеске бр. 46 чине: чланци, расправе, прилози (17 радова) и прикази (7 радoва), уредничко обраћање на српском и енглеском језику, Именски регистар и Упутство за ауторе на српском и енглеском језику.

Електронско издање Зборника можете преузети овде.

 

Comments are closed.