Oдштампан је Зборник Матице српске за сценске уметности и музику бр. 58/2018, обима 13 штампарских табака.

Рецензенти текстова Зборника су сви чланови Уредништва Зборника и сарадници Одељења Матице српске за сценске уметности и музику који по својој стручности одговарају садржајима текстова. Сваки текст рецензирају два или три рецензента.

Садржај свеске бр. 58 чине: студије, чланци, расправе (8 радова); сећања, грађа, прилози (1 рад); прикази (6 радoва), уредничко обраћање на српском и енглеском језику, Именски регистар и Упутство за ауторе.
Зборник у електронској форми се налази овде.

 

Comments are closed.