Уредништво едиције Прва књига у саставу: др Соња Веселиновић, др Владислава Гордић Петковић, главни уредник, др Ђорђе Деспић, Ненад Милошевић и Иван Радосављевић (послао предлоге електронски), на седници од 16. јула 2018. године усвојило је Издавачки план за 2018. годину:

276. Милан Вурдеља, Соба за бештије, проза
277. Виолета Митровић, Вртови смисла, есеји и критике

 

Comments are closed.