Зборник Матице српске за природне науке (Matica srpska Journal for Natural Sciences) је часопис у којем се публикују оригинални научни радови из свих области природних наука. Часопис излази редовно два пута годишње, од 1951. године на српском а од 1993. године на енглеском језику под именом Proceedings for Natural Sciences, а од 2013. године под називом Journal for Natural Sciences (сажетак је на српском језику). Зборник има међународно уредништво. Размењује се са 63 институције из 23 земље света. Уврштен је у водеће научне националне часописе и налази се на интернет страници Матице српске, Српског цитатног индекса, у бази AGRIS – FAO, EBSCO, CABI и Thomson Reuters Master Journal List.

Досадашњи главни и одговорни уредници:

Др Милош Јовановић (1951)
Академик Бранислав Букуров (1952–1969)
Др Лазар Стојковић (1970–1976)
Др Слободан Глумац (1977–1996)
Академик Рудолф Кастори (1996–2012)
Др Ивана Максимовић (2013–2016)

У наредном четворогодишњем периоду (2017–2020) главна и одговорна уредница је проф. др Ивана МАКСИМОВИЋ.

Уредништво је изабрано на седници Управног одбора 14. новембра 2016. године.

УРЕДНИШТВО ЗБОРНИКА МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Проф. др Ивана МАКСИМОВИЋ, главна и одговорна уредница
Проф. др Славка ГАЈИН, секретар Уредништва
Академик Васкрсија ЈАЊИЋ
Академик Видојко ЈОВИЋ
Проф. др Дарко КАПОР
Академик Рудолф КАСТОРИ
Академик Војислав МАРИЋ
Проф. др Тијана ПРОДАНОВИЋ
Проф. др Слободан ЋУРЧИЋ
Проф. др Марија ШКРИЊАР

САВЕТ УРЕДНИШТВА

Др Aтанас AТАНАСОВ (Бугарска)
Др Питер ХОКИНГ (Аустралија)
Др Олег Иванович РОДКИН (Белорусија)
Др Kалиопи РОУБЕЛАКИС АНГЕЛАКИС (Грчка)
Др Станко СТОЈИЉКОВИЋ (САД)
Др Гинтер ШИЛИНГ (Немачка)
Др Ђерђ ВАРАЉАЈИ (Мађарска)
Др Aкурсио ВЕНЕЦИА (Италија)

Главни и одговорни уредник Зборника за природне науке:

Проф. др Ивана МАКСИМОВИЋ
21 000 Нови Сад Ул. Матице Српске 1.
е-mail: ivanam@polj.uns.ac.rs

 Editorial policy
 Instruction to authors
 Instruction to reviewers
 Template za autore

Архива:

број 139, година 2020.
број 138, година 2020.
број 137, година 2019.
број 136, година 2019.
број 135, година 2018.
број 134, година 2018.
број 133, година 2017.
број 132, година 2017.
број 131, година 2016.
број 130, година 2016.
број 129, година 2015.
број 128, година 2015.
број 127, година 2014.
број 126, година 2014.
број 125, година 2013.
број 124, година 2013.
број 123, година 2012.
број 122, година 2012.
број 121, година 2011.
број 120, година 2011.
број 119, година 2010.
број 118, година 2010.
број 117, година 2009.
број 116, година 2009.
број 115, година 2008.
број 114, година 2007.
број 113, година 2007.
број 112, година 2007.
број 111, година 2006.
број 110, година 2006.
број 109, година 2005.
број 108, година 2005.
број 107, година 2004.
број 106, година 2004.
број 105, година 2003.
број 104, година 2003.
број 103, година 2002.
број 102, година 2002.
број 101, година 2001.
број 100, година 2001.
број 099, година 2000.
број 098, година 2000.
број 097, година 1999.
број 096, година 1999.

Comments are closed.