Зборник Матице српске за славистику је укључен у базу Emerging Sources Citation Index (ESCI) коју је у новембру 2015. године покренуо Томсон Ројтерс (Thomson Reuters).

Ова база укључује часописе који задовољавају основне услове за укључивање у Thomson Reuters цитатне индексе као што су SCI, SSCI i AHCI и који су предложени од стране њихових регионалних едитора на основу ригорозних критеријума.

Укључивање Зборника у ESCI представља позитиван показатељ статуса часописа и отвара веће могућности за даље унапређивање његовог квалитета.

Овом приликом се захваљујемо свим нашим сарадницима који су допринели квалитету Зборника Матице српске за славистику и надамо се да ћемо и убудуће успешно сарађивати.

Comments are closed.