ОДАБЕРИТЕ ЈЕЗИК - CHOOSE A LANGUAGE
E-mail: ms@maticasrpska.org.rs      
Matica srpska Naučno odeljenje Izdavački centar MS Panteon MS Letopis MS Glasnik MS

ЧАСНИЦИ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Академик Чедомир Попов, почасни председник

Проф. др Драган Станић, председник

Проф. др Бранко Бешлин, потпредседник

Др Миодраг Матицки, потпредседник

Проф. мр Ненад Остојић, потпредседник

Доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар

СЕКРЕТАРИ НАУЧНИХ ОДЕЉЕЊА

Др Марко Недић, секретар Одбора Одељења за књижевност и језик
Проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, секретар Одбора Лексикографског одељења
Проф. др Љубомирка Кркљуш, секретар Одбора Одељења за друштвене науке
Академик Рудолф Кастори, секретар Одбора Одељења за природне науке
Проф. др Александар Кадијевић , секретар Одбора Одељења за ликовне уметности
Проф. др Мирјана Веселиновић Хофман, секретар Одбора Одељења за сценске уметности и музику
Проф. др Миливој Ненин, управник Рукописног одељења

УРЕДНИЦИ ЧАСОПИСА

Иван Негришорац (проф. др Драган Станић), главни уредник Летописа Матице српске
Проф. др Јован Делић, главни уредник Зборника Матице српске за књижевност и језик
Проф. др Корнелија Ичин, главни уредник Зборника Матице српске за славистику
Проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, главни уредник Зборника Матице српске за филологију и лингвистику
Проф. др Ксенија Марицки-Гађански, главни уредник Зборника Матице српске за класичне студије
Академик Милош Благојевић, главни уредник Зборника Матице српске историју
Академик Часлав Оцић, главни уредник Зборника Матице српске за друштвене науке
Академик Рудолф Кастори, главни уредник Зборника Матице српске за природне науке
Проф. др Александар Кадијевић, главни уредник Зборника Матице српске за ликовне уметности
Др Зоран Т. Јовановић, главни Зборника Матице српске за сценске уметности и музику, Проф. др Даница Петровић, заменик главног уредника Зборника Матице српске за сценске уметности и музику
Академик Иван Клајн, главни уредник часописа Језик данас
Стеван Бугарски, главни уредник Темишварског зборника
Академик Светозар Кољевић, главни уредник Његошевог зборника

ПАНТЕОН

СРПСКИ БИОГРАФСКИ РЕЧНИК

Азбучник

Одабране биографије (I - IV том)

Одабране биографије (V том)

 

 
 
Улица Матице српске, број 1 • 21000 Нови Сад, Србија
Телефон: 021 527 622 • Телефакс: 021 528 901
Ulica Matice srpske, broj 1 • 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: 021 527 622 • Telefaks: 021 528 901