ОДАБЕРИТЕ ЈЕЗИК - CHOOSE A LANGUAGE
E-mail: ms@maticasrpska.org.rs      
Matica srpska Naučno odeljenje Izdavački centar MS Panteon MS Letopis MS Glasnik MS

Oдељење за књижевност и језик

Секретар: др Марко Недић
markone43@gmail.com

Стручни сарадник: Јулка Ђукић
jdjukic@maticasrpska.org.rs
021/6622-726

Лексикографско одељење

Секретар: проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић
joljilja@gmail.com

Стручни сарадник:Mр Александра Новаков
anovakov@maticasrpska.org.rs
021/6622-411

Oдељење за друштвене науке

Секретар: проф. др Љубомирка Кркљуш
ljkrkljus@gmail.com

Стручни сарадник: Мирјана Зрнић
mzrnic@maticasrpska.org.rs
021/6615-798

Oдељење за природне науке

Секретар: академик Рудолф Кастори
kastori@polj.uns.ac.rs

Стручни сарадник: Владимир Николић
vnikolic@maticasrpska.org.rs
021/6615-798

Oдељење за ликовне уметности

Секретар: проф. др Александар Кадијевић
akadijev@f.bg.ac.rs

Стручни сарадник: Марта Тишма
mtisma@maticasrpska.org.rs
021/6615-038

Oдељење за сценске уметности и музику

Секретар: проф. др Мирјана Веселиновић Хофман
mvesel@eunet.rs

Стручни сарадник: Марта Тишма
mtisma@maticasrpska.org.rs
021/6615-038

Рукописно одељење

Управница: проф. др Александра Вранеш
avranes@maticasrpska.org.rs

Стручни сарадник: Александра Јовановић
ajovanovic@maticasrpska.org.rs
021/528-917

 
 
Улица Матице српске, број 1 • 21000 Нови Сад, Србија
Телефон: 021 527 622 • Телефакс: 021 528 901
Ulica Matice srpske, broj 1 • 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: 021 527 622 • Telefaks: 021 528 901