2.2.2015-6На позив Иницијативног одбора Друштва чланова Матице српске у Сремској Митровици 28. априла 2015. године одржано је представљање Матице српске у Градској кући у Сремској Митровици. О друштвеном и културноисторијском феномену Матице српске, као и о њеним савременим активностима и значају говорио је доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске. Издаваштво Матице српске са посебним освртом на њену мисију у лексикографији представио је проф. др Бранко Бешлин, потпредседник Матице српске, а о правним аспектима организације Матичиног система и могућностима за оснивање Друштва у Сремској Митровици говорила је мср Јелена Веселинов, управник послова Матице српске.

Comments are closed.