Одељење за ликовне уметности Матице српске основано је на скупштини Матице српске одржаној 31. марта 1963. године. Оквирни програми рада Одељења од почетка био је усмерен на све важније појаве из историје српске уметности у целини.

Први секретар Одељења био је академик Дејан Маедаковић 1965-1986. Године 1987-1999. секретар Одељења био је проф. др Миодраг Јовановић, 2000-2004. године проф. проф. др Мирослав Тимотијевић, од средине 2004. године до новембра 2005. др Слободан Милеуснић. Године 2006. за секретара Одељења избран је проф. др Александар Кадијевић, који је на тој функцији и данас. По правилу, секретари Одељења су и уредници књига посебних издања.

Радом Одељења за ликовне уметности руководи Одбор Одељења који има четворогодишњи мандат. Нa челу Одбора Одељења је секретар Одељења. Садашњи Одбор изабран je на седници Управног одбора од 12. октобра 2016. године.

Секретар Одељења:
доц. др Владимир Симић

Стручни сарадник Одељења за ликовне уметности:
Марта Тишма.
Телефон: 021 6615-038 и 021 420-199, локал 129, факс 021 528-901
е-mail: mtisma1@maticasrpska.org.rs

Чланови Одбора Одељења за ликовне уметности:
Доц. др Игор Борозан
Проф. др Драган Војводић
Доц.. др Бранка Вранешевић
Мр Коста Вуковић
Проф. др Дубравка Ђукановић
Проф. др Јелена Ердељан
Проф. др Александар Кадијевић
Др Мирослава Костић, виши научни сарадник
Др Бранка Кулић, виши научни сарадник
Проф. др Александра Кучековић
Проф. др Ненад Макуљевић
Проф. др Миодраг Марковић
Проф. др Срђан Марковић
Проф. др Лидија Мереник
Др Тијана Палковљевић Бугарски
Др Даница Поповић, виши научни рарадник
Доц. др Ненад Радић
Др Милан Радујко, научни рарадник
Проф. др Зоран Ракић
Проф. др Мирјана Ротер Благојевић
Донка Станчић
Др Љиљана Стошић, научни сарадник
Проф. др Иван Стевовић
Др Данијела Королија Црквењаков
Др Бранко Чоловић
Проф. др Симона Чупић
Проф. др Марица Шупут