Под окриљем Матице српске група наших еминентних историчара, окупљена око идеје др Александра Форишковића, подухватила се великог и веома важног посла на изради Српског биографског речника. Радом на Српском биографском речнику руководи академик Чедомир Попов.

skupstina44

Ова енциклопедијска публикација доноси биографије свих значајнијих личности из српске историје од првих писаних споменика, дакле од IX века, до 1945. и то из практично свих области људског деловања и стваралаштва. Овакви подухвати су код готово свих европских народа предузимани од XVII до XX века и публиковани у вишетомним издањима која се до данашњих дана периодично допуњавају подацима о савременим личностима и новим сазнањима о онима из старијих времена.
У Редакцији Српског биографског речника завршен је огроман истраживачки поступак и сакупљени су подаци о 30.500 личности. Сам Азбучник чини око 22.500 досијеа личности које су оставиле трага у српској историји, а као посебан фонд чувају се подаци о око 5.500 личности странаца везаних на разне начине за наш народ. Српски биографски речник поседује биографске податке за више десетина хиљада ефемерних личности.
Током 1994. године започет је рад на писању биографија за први том. Први том (А―Б) је објављен 2004. године и садржи 1.972 лексикографске одреднице на којима је радило 423 сарадника. Други том (В―Г) изашао је из штампе 2006. године (1.840 биографија и 301 сарадник), трећи том (Д―З) изашао је из штампе у октобру 2007. године (1.809 биографија и 320 сарадника), а четврти том (И―Ка) у јулу 2009 (1.743 биографије уз учешће 344 сарадника).
У октобру 2011. године објављен је пети том Речника који садржати животописе 1.601 личности чија презимена, или имена, почињу на слова Кв―Мао. У овом тому објављене су биографије великана српске историје и културе као што су: Љубомир Ковачевић, Петар Коњовић, Лаза Костић, Петар Кочић, Милан Кујунџић Абердар, Лазар Хребељановић, Лаза К. Лазаревић, Сима Лозанић, Стефан Митров Љубиша, Георгије Магарашевић, Десанка Максимовић, Коста Манојловић итд.Све пристигле биографије прошле су уобичајену процедуру која се састоји од редакторских прегледа, прегледа уредника струка, епоха и главног уредника, уношења у рачунар, те другог читања редактора и главног уредника. Потом је уследио прелом текста и коректорски преглед. Као и све, до сада, објављене књиге Речника и ова поседује попис аутора и скраћеница за периодичне публикације и институције. На петом тому сарађивало је 336 сарадника који су ангажовани за писање биографија личности из својих струка или географских региона о којима аутори имају релевантне податке. Том садржи и 576 фотографија које су прикупљене истраживањем у институцијама културе и у личним и породичним архивима личности.
Упоредо са радом на петом, ради се и на шестом тому Речника за који се планира да обухвати личности чија презимена, или имена, почињу на слова Мар―Му.
Азбучник до сада објављена четири тома Речника као и око 200 одабраних биографија, које одсликавају структуру обухваћених личности, постављени су на сајт Матице српске, како би се јавност и на овај начин упознала са пројектом.

Comments are closed.