С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Ранко Рисојевић, Наполеонов мост
Игор Маројевић, Продавница поклона
Милан Ђорђевић, Отварање
Мирко Вуковић, Дом
Зоран Ђерић, Руска тројка
Виолета Вукићевић, Молба за посао

ЕСЕЈИ

Борис Лазић, Неколико речи о песницима у стрипу
Игор Маројевић, Дигитал-реализам
Игор Симановић, Представа „Другог” у роману „Не тугуј бронзана стражо” Бранка Ћопића
Владан Бајчета, Писање је живот је писање. Проза Срђана Ваљаревића

СВЕДОЧАНСТВА

Славко Гордић, Есејистика Светлане Велмар-Јанковић

ИНТЕРВЈУ

Жанета Ђукић Перишић, Писац и маска – поетика скривања (Разговор водила Тамара Крстић)

ПРИКАЗИ

Лука Баљ, Прича о поратном (Миро Вуксановић, Бихpоље)
Драгана Белеслијин, Искушавање оpштости (Јелена Ленголд, У три код Кандинског)
Александра Ђуричић, Истина и искреност (Славица Гароња, Изидина коpча)
Зоран Ђерић, Откривење Гораново (Горан Ибрајтер, Стихије)
Марија Јефтимијевић Михајловић, Од почетка света до погледа с Ветерника (Радосав Стојановић, Песме последњег заноса)
Жарка Свирчев, Први пут с мајком на јутрење (Serbian Sтudies: Journal of тhe Norтh American Socieтy for Serbian Sтudies, Special Issue on Laza K. Lazarević 1851–1891)
Светлана Милашиновић, Сликарство је бесконачно, а сликар коначан (Миленко Попић, Коњовић из прикрајка)
Младен Субашић, Нацистичка проpаганда у савременом контексту (Синиша Атлагић, Нацистичка пропаганда – од тоталне до тоталитарне пропаганде)

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа