С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Васа Павковић, Две приче
Владимир Конечни, Рт добре наде (II део)
Драган Бошковић, Словенија
Борис Лазић, Хаику. Лето 2020
Владимир Набоков, Причај, сећање! (одломак)

АУТОПОЕТИЧКИ ЗАПИС

Васа Павковић, Читање и писање. О мом животу у књижевности

ЕСЕЈИ

Миливој Сребро, Судбина великог писца из „мале” књижевности. Иво Андрић у огледалу француске критике (II део)
Иван Негришорац, Секуларни мистицизам Петера Хандкеа и фигура цивилизацијског успона као Великог пада (II део) 
Соња Миловановић, Драган Бошковић: када бих био песник или питање стила

КРИТИКА

Светлана Милашиновић, Београдске кратке приче (Васа Павковић, Ехо Београда)
Маја Белегишанин, Тихост, мудрост, сета (Васа Павковић, На одморишту)
Никола Живановић, Вештина писања дугих песама (Тања Ступар Трифуновић, Мјеста гдје почиње све испочетка)
Драган Бабић, Породичне сличности (Саша Радојчић, Огледало на пијаци Бајлони: огледи о српском неоверизму)
Маријана Јелисавчић, Жива вода причу рони (Ана Вукмановић, У трагању за извир-водом: слике воде у јужнословенској усменој лирици)
Милена Кулић, Позоришна прича Тодора Манојловића (Бојана Поповић, Тодор Манојловић и позориште)
Катарина Пантовић, Нова читања песничког опуса Војислава Илића (зборник Војислав Илић и рађање модерне српске поезије)

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис