С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Гојко Ђого, На Савином путу  
Рајко Лукач, Све је то од лоших критика
Милан Тодоров, Три приче 
Мирјана Ковачевић, Ничија земља 
Драгица Ужарева, Смрти, с поверењем 
Марјан Урекар, Пекара „Saint-Michel”
Александар Чанцев, Крај без мапе

EСEJИ

Дејан Милорадов, О једном херпетониму – „шаран”
Весна Тријић, „Јеретичка афера” Бранка Ћопића
Милана Гајовић, Мотив дјечје трауме у приповијетки „Кула” Иве Андрића

СВEДOЧAНСТВA

Јован Делић, Вук Ст. Караџић – темељ и оријентир
Бошко Томашевић, Роман и (не)разумевање савремене културе света
Марина Хакимова Гацемајер, Шта те брига за оне који су мртви


ПОВОДИ

АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВ (1938–2021)

Иван Негришорац, Осунчани простори Александра Петрова: In memoriam

РАЗГОВОР

Дмитриј В. Шостакович, Волим све жанрове: од мисе Баха до Штраусове оперете

КРИТИКА

Љиљана Пешикан-Љуштановић, „Необичан јунак погледати” (Драгољуб Перић, Прамен магле поље притиснуо. Необични јунаци српске усмене епике)
Милица Софинкић, Диогенова исповест (Милован Данојлић, Исповест на тргу)
Александар Б. Лаковић, Медитативна синергија остихотворености (Ђорђе Нешић, Струне)
Николина Каштеровић, Уз реку времена, до бране два света (Александар Гаталица, Двадесет пети сат)
Сања Перић, Стваралачки модели културне самосвести (Јана Алексић, Метапоетичности: прилози проучавању песничке самосвести)
Марија Јефтимијевић Михајловић, О замкама и замковима књижевности (Драган Лакићевић, Замак: фантазмагорија)
Ленка Настасић, Сребрне птице властите свакодневице (Библиотека Прва књига: Ивана Пантелић, Чамци за птице; Лазар Букумировић, Уџбеник свакодневице; Сара Мајсторовић, Сребрне шуме; Милица Софинкић, Црњански – на међи властитог и страног)

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис