Тежња да се у Матици српској организује научни рад резултирала је још 1912. године формирањем пет стручних зборова, а дозвољено је и да зборови, ако се укаже потреба, оснивају и секције са нарочитим задацима. Збор за друштвено просвећивање и књиге за народ претеча је данашњег Одељења за друштвене науке.

Одељење за друштвене науке у савременом облику формирано је после Другог светског рата. Децембра 1948. године на основу члана 25 Статута Матице српске из 1948. године основано је Научно одељење Матице српске. На седници Научног одељења 16. јануара 1965. године предложено је да се Одељење раздвоји у Одељење за природне и Одељење за друштвене науке. Овај предлог прихватио је Управни одбор Матице српске на седници одржаној 6. априла 1965. године, а Скупштина Матице српске усвојила 30. маја 1965. године.

Радом Одељења за друштвене науке руководи Одбор Одељења који има четворогодишњи мандат. Нa челу Одбора Одељења је секретар Одељења. Садашњи Одбор изабран je на седници Управног одбора од 5. октобра 2020. године.

Секретар Одељења:
проф. др Милован Митровић
Телефон 021/6615-798

Стручни сарадник за издавачку делатност:
Љиља Дражић
Телефон: 021 6615-798 и 021 420-199, локал 117
е-mail: ljdrazic@maticasrpska.org.rs

Стручни сарадник за научно-истраживачку делатност:
др Јована Трбојевић Јоцић
Телефон 021/527-622; 021/6615-798, локал 118
е-mail: jtrbojevic@maticasrpska.org.rs

Чланови Одбора Одељења за друштвене науке:

Проф. др Михаел Антоловић
Проф. др Слободан Антонић
Проф. др Бранко Бешлин
Др Софија Божић
Др Мила Босић
Проф. др Владимир Вукашиновић
Проф. др Владан Гавриловић
Др Жарко Димић
Проф. др Бранислав Ђурђев
Проф. др Ђорђе Ђурић
Др Миша Ђурковић
Проф. др Гордана Ковачек Станић
Проф. др Милош Ковић
Проф. др Часлав Копривица
Др Петар Крестић
Проф. др Љубомирка Кркљуш
Др Весна Марјановић
Проф. др Милован Митровић (секретар Одељења)
Др Милан Мицић
Академик Часлав Оцић
Доц. др Мирослав Павловић
Проф. др Драган Проле
Проф. др Александар Растовић
Проф. др Мирјана Рашевић
Проф. др Миломир Степић
Проф. др Бојан Тубић
Проф. др  Дејан Шабић
Проф. др Богољуб Шијаковић
Проф. др Срђан Шљукић

Основна делатност Одељења одвија се кроз рад на научноистраживачким пројектима, чији се ретултати рада  саопштавају на научним скуповима и публикују у периодичним публикацијама и посебним издањима.

Посебна издања

Никола Ф. Павковић, Банатско село. Друштвене и културне промене. Гај, Дубовац (2009)
Славко Гавриловић, Студије из привредне и друштвене историје Војводине и Славоније од краја 17. до средине 19 века, књига друга (2009)
Љубомирка Кркљуш, Извештај француских дипломата из Београда у време Револуције 1848/49. године (2009)
Гојко Маловић, Сеоба у Матицу I,II (2010)
Слободан Ћурчић, Насеља Војводине -Географска синтеза (2010)
Радмила Милентијевић, Милева Марић Ајнштајн (2010)
Ненад Дошлић, Историја Матице српске (1941-1951) (2011)
Владо Стругар, Докторат у Москви (2011)
Љубомирка Кркљуш, Средишњи органи власти у Српској војводовини 1848-1849. године (2012)
Слободан Ћурчић, Млађен Јовановић, Тивадар Гаудењи, Александар Илић, Атлас Војводине, Срем (2012)
Академик Василије Крестић Запамћења (2016)
Група аутора, Споменица академику Чедомиру Попову (2016)
Мирослав Павловић, Смедеревски Санџак 1739–1788 (2017)
Гордана Вуксановић и Имре Нађ, Природне катастрофе у свести становништва и спремност за суочавање с њима (2017)
Љубица Ивановић Бибић, Становништво Шајкашке (2017)
Љубомирка Кркљуш, Константнин Богдановић (1811–1854) (2018)
Слободан Ћурчић, Атлас насеља Војводине: Бачка I–II (2018)
Далибор Денда, Шлем и шајкача: Војни фактор и југословенско-немачки односи 1918–1941 (2019)

ТЕМИШВАРСКИ ОДБОР

Дипл. инж. Стеван Бугарски (Темишвар)
Г. Божидар Панић (Арад)
Др Зоран Марков (Темишвар)
Др Душан Попов (Темишвар)
Дејан Попов (Темишвар)
Др Снежана Мишић (Нови Сад)
Др Дејан Јакшић (Нови Сад)
Мср Јована Касаш (Нови Сад)
Др Весна Марјановић (Београд)

Награда Матице српске за историју „Иларион Руварац“

Награда Матице српске за историју „Иларион Руварац“ је установљена 2015. године и додељује се за најбољу књигу из историје српског народа или из опште историје објављену у протеклој години на српском језику.

Жири награде изабран је на седници Управног одбора од 11. фебруара 2019.

Жири Награде Матице српске за историју „Иларион Руварац”
Проф. др Мира Радојевић, председник
Др Драган Богетић
Проф. др Ђорђе Бубало
Др Радомир Поповић
Проф. др Александар Фотић

Научни скупови

Међународни симпозијум „Академик Берислав Бета Берић”

Традиционални циљ симпозијума је да упореди популационе проблеме у Војводини са савременим популационим трендовима у другим деловима републике, али и у региону. Први Симпозијум је одржан 2000. године и одржава се сваке треће године. Позитивно рецензирани радови се објављују у Зборнику радова Матице српске за друштвене науке.

Comments are closed.