Чланови Савета Матице српске:

  1. Василије Крестић, председник
  2. академик Драго Бранковић
  3. др Зоран Т. Јовановић
  4. Живко Киселички
  5. академик Војислав Марић
  6. проф. др Петар Марјановић
  7. проф. др Драго Перовић
  8. проф. др Даница Петровић
  9. проф. др Драгољуб Петровић
  10. проф. др Драгиша Поповић
  11. мр Мирослав Радоњић
  12. проф. др Јелица Стојановић
  13. Никола Стојшић
  14. академик Драган Шкорић
  15. проф. др Младен Шукало