Чланови Савета Матице српске:

1.проф. др МАТО ПИЖУРИЦА, председник
2. академик ДРАГО БРАНКОВИЋ
3. инж. СТЕВАН БУГАРСКИ
4. др ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ
5. академик ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ
6. ЖИВОРАД ЛАЛИЋ
7. Академик ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ
8. проф. др ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ
9. мр МИРОСЛАВ РАДОЊИЋ
10. проф. др ЈЕЛИЦА СТОЈАНОВИЋ
11. академик ДРАГАН ШКОРИЋ
12. проф. др МЛАДЕН ШУКАЛО