2.2.2015-6У Српском народном позоришту је 27. јуна 2020. године одржана 129. редовна Скупштина Матице српске. Након отварања Скупштине и избора радних тела, председник Верификационе комисије Драган Којић је саопштио да Скупштини присуствује 298 чланова Матице српске са правом гласа. Потом су изабрани почасни чланови, нови стални чланови сарадници, реизабрани чланови сарадници и изабрани нови чланови сарадници. Потврђен је пријем нових редовних чланова Матице српске.

Прихваћен је Извештај о четворогодишњем раду Матице српске (2016–2019) и Извештај о раду Надзорног одбора и финансијском пословању Матице српске (2016–2019).

Прихваћени су Извештај о четворогодишњем раду Библиотеке Матице српске (2016-2019), Извештај о четворогодишњем раду Галерије Матице српске (2016–2019) и Извештај о четворогодишњем раду Издавачког центра Матице српске (2016–2019).

Председник Изборне комисије проф. др Бојан Тубић је након пребројавања гласова, саопштио резултате гласања присутнима на 129. редовној Скупштини Матице српске.

 2.2.2015-6За чланове Председништва у наредном четворогодишњем периоду изабрани су:
– за председника:
проф. др Драган Станић
– за потпредседнике:
проф. др Јован Делић, проф. др Милан Матавуљ, проф. др Срђан Шљукић
– за генералног секретара:
др Милан Мицић
Изабран је Управни одбор Матице српске (31 члан).
Изабран је Надзорни одбор Матице српске (7 чланова).

У Новом Саду, 27. јуна 2020. године

 

Comments are closed.