Уредништво:

проф. др Рада Стијовић, главни и одговорни уредник
проф. др Рајна Драгићевић
птоф. др Радојица Јовићевић
проф. др Душка Кликовац
проф. др Весна Ломпар
проф. др Мато Пижурица
мр Олга Сабо
Милорад Tелебак
академик Милосав Тешић

Архива:

број 15, година 2020.
број 14, година 2020.
број 13, година 2019.
број 12, година 2018.
број 11, година 2018.
број 10, година 2017.
број 9, година 2017.
број 7-8, година 2016.
број 5-6, година 2015.
број 3-4, година 2015.
број 1-2, година 2014.
број 21-22, година 2005.
број 19-20, година 2004.