Зборник Матице српске за природне науке (Matica Srpska Journal for Natural Sciences) је часопис у којем се публикују научни радови из свих области природних наука. Часопис излази редовно два пута годишње, од 1951. године на српском, а од 1993. године на енглеском језику под именом Matica srpska Proceedings for Natural Sciences (Зборник Матице српске за природне науке). Од 2013. године часопис носи назив Matica Srpska Journal for Natural Sciences (резиме чланка објављује се и на српском језику). Досадашњи главни и одговорни уредници: др Милош Јовановић (1951), академик Бранислав Букуров (1952–1969), др Лазар Стојковић (1970–1976), др Слободан Глумац (1977–1996), академик Рудолф Кастори (1996–2012), др Ивана Максимовић (2013–). Часопис има домаће уредништво и међународни савет уредништва. Размењује се са 63 институције из 23 земље у свету. Уврштен је у категорију водећих научних националних часописа и налази се у отвореном приступу на интернет страници Матице српске, Српског цитатног индекса, у бази AGRIS – FAO, EBSCO и CABI.  Сваки рад има ISSN и DOI број а од 2021. се осим DOAJ (Directory of Open Access Journals) портала депонују и подаци о ORCID идентификаторима аутора.

Зборник Матице српске за природне науке доступан је у режиму отвореног приступа на сајту часописа: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-prirodne-nauke/]. ISSN број 0352-4906. Приступ у библиотекама у Републици Србији: [http://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/5845250#full]

 Главни и одговорни уредник:

Проф. др Ивана МАКСИМОВИЋ, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, Србија
e-mail: ivanam@polj.uns.ac.rs

Уредништво:

Проф. др Горан АНАЧКОВ, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Катедра за ботанику, Нови Сад, Србија;
Проф. др Славка ГАЈИН, секретар Уредништва, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Катедра за микробиологију, Нови Сад, Србија;
Проф. др Дарко КАПОР, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за теоријску физику, Нови Сад, Србија;
Академик Рудолф КАСТОРИ, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за ратарство и повртарство, Нови Сад, Србија;
Проф. др Милан МАТАВУЉ, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Катедра за микробиологију, Нови Сад, Србија;
Проф. др Ливија ЦВЕТИЋАНИН, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Катедра за техничку механику, Нови Сад, Србија
Проф. др Слободан ЋУРЧИЋ, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, Србија;
Проф. др Марија ШКРИЊАР, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Катедра за инжењерство конзервисане хране, Нови Сад, Србија.

Међународни савет уредништва:

Academician Atanas Ivanov ATANASOV, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria;
Prof. Dr. Bettina EICHLER-LÖBERMANN, University of Rostock, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Rostock, Germany;
Prof. Dr. Erdei LÁSZLÓ, University of Szeged, Department of Physiology Plant, Szeged, Hungary;
Prof. Dr. Aleh Ivanovich RODZKIN, International Sakharov Environmenatal University, Minsk, Belarus;
Prof. Dr. Kalliopi ROUBELAKIS-ANGELAKIS, University of Crete, Department of Biology, Heraklion, Crete, Greece;
Academician Stanko STOJILKOVIĆ, National Institute of Child Health and Human Development: Bethesda, Marylend, United States of America;
Dr. Accursio VENEZIA, Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies, The Research Centre for Vegetable and Ornamental Crops, Pontecagnano, Italy;
Prof. Dr. Zed RENGEL, University of Western Australia, School of Earth and Environment, Perth, Australia.

Стручни сарадник Одељења за природне науке:

Мср Љиљана Дражић
e-mail: ljdrazic@maticasrpska.org.rs

 Уређивачка политика
 Упутство за ауторе
 Рецензентски лист
 Образац за ауторе
 
Правилник о категоризацији часописа
 Категоризација научних часописа

Архива:

број 143, година 2022.
број 142, година 2022.
број 141, година 2021.
број 140, година 2021.
број 139, година 2020.
број 138, година 2020.
број 137, година 2019.
број 136, година 2019.
број 135, година 2018.
број 134, година 2018.
број 133, година 2017.
број 132, година 2017.
број 131, година 2016.
број 130, година 2016.
број 129, година 2015.
број 128, година 2015.
број 127, година 2014.
број 126, година 2014.
број 125, година 2013.
број 124, година 2013.
број 123, година 2012.
број 122, година 2012.
број 121, година 2011.
број 120, година 2011.
број 119, година 2010.
број 118, година 2010.
број 117, година 2009.
број 116, година 2009.
број 115, година 2008.
број 114, година 2007.
број 113, година 2007.
број 112, година 2007.
број 111, година 2006.
број 110, година 2006.
број 109, година 2005.
број 108, година 2005.
број 107, година 2004.
број 106, година 2004.
број 105, година 2003.
број 104, година 2003.
број 103, година 2002.
број 102, година 2002.
број 101, година 2001.
број 100, година 2001.
број 099, година 2000.
број 098, година 2000.
број 097, година 1999.
број 096, година 1999.

Историјат часописа:

„Literary links of Matica Srpska” је часопис Матице српске на енглеском језику покренут 2017. године. Вредна дела српске књижевности треба што разноврсније приказати, а при том ваља препознавати посебне типове иностраних читалаца којима се часопис обраћа као својој циљној групи. Таквим читаоцима и њиховим очекивањима не би требало „подилазити“ него са њима остварити истински креативни дијалог, заснован на снажном критичком дискурсу. Према томе, у првом плану овог часописа стављена је способност сагледавања разноврсности српске књижевности, специфичности појединих поетика и културних кодова, њихова вредносна раслојеност, те генерацијски и регионални распони који се својим богатством разлика срећно интегришу унутар целине српске књижевности.

Слично концепцији „Летописа Матице српске”, најстаријег европског живог књижевног часописа који је покренут још 1824. године, овај часопис има рубрику „Поезија и проза” (енг.Poetry and Fiction), где су, својим текстовима, приказани водећи српски песници, приповедачи и романсијери. У „Огледима” (енг. Essays) бирају се текстови који исказују спремност да се суоче са отвореним питањима и са специфичностима српске културе, али и са теоријски и методолошки иновативним приступима српској књижевности и култури. У рубрици „Сведочанства” (енг. Testimonies) изложени су разноврсни текстови који указују на специфичности функционисања српске књижевности у социјалном и културном контексту. Осим тога, кратким и прецизним текстовима у рубрици „Критике” (енг. Review) приказује се десетак књига које би, у оквиру годишње продукције, било важно препоручити иностраном читаоцу.

У сваком броју има двадесетак различитих аутора. Иако је по својој основној вокацији претежно књижевног карактера, часопис третира и општа питања историје, језика, књижевне науке и сродних дисциплина. Према томе, аутори прилога су еминентни стручњаци из ових области. С друге стране, часопис пружа шансу и младим ауторима, који својим бројним прилозима из наведених области први пут закорачују у свет науке, књижевности, културе и уметности.

Уредништво:

Главни уредник:
Иван Негришорац

Чланови:
Михајло Пантић,
Саша Радојчић,
Зоран Пауновић

Секретар Уредништва: Светлана Милашиновић (e-mail: letopis@maticasrpska.org.rs)
Лектор: Мирјана Карановић
Коректор: Бранислав Карановић
Технички уредник: Вукица Туцаков
Web дизајнер: Милан Шиђански
Прелом текста: Владимир Ватић

Контакт информације:
Матица српска
Летопис Матице српске /Literary links of Matica srpska
Матица српскe 1
21 000 Нови Сад
Телефон: 021 6613 864, 021 420 199 локал 112 факс 021 528 901
e-mail: letopis@maticasrpska.org.rs.

Архива:

Literary Links of Matica srpska, књига 8-9, година 2021.
Literary Links of Matica srpska, књига 6-7, година 2020.
Literary Links of Matica srpska, књига 4-5, година 2019.
Literary Links of Matica srpska, књига 2-3, година 2018.

Literary Links of Matica srpska, књига 1, година 2017.

Зборник Матице српске за друштвене науке објављује научне чланке и расправе из области друштвених и хуманистичких наука: филозофије, социологије, економије, демографије, етнологије, педагогије, психологије, права, историографије и других области. Радови су разврстани у следећим категоријама: монографска студија, оригинални научни рад, прегледни научни рад, научна критика и полемика, научна библиографија, хроника. Поред тога часопис објављује прилоге у виду осврта, приказа и извештаја из научног живота и издаваштва. Часопис је покренут 1950. године. Укључујући 10. свеску (1955) излазио је под називом Научни зборник: серија друштвених наука; од 11. свеске (1956) излази под називом Зборник за друштвене науке, а од 76. свеске (1984) под данашњим називом – Зборник Матице српске за друштвене науке. Досадашњи главни уредници били су: др Милош Јовановић (1950), Живојин Бошков (1951–1952), Рајко Николић (1953–1965), академик Славко Гавриловић (1966–1969), др Александар Магарашевић (1970–1973), др Младен Стојанов (1974–1999), др Милован Митровић (2000–2004), академик Часлав Оцић (2005–2016), др Рајко Буквић (2017–2019) и др Миломир Степић (2020–). Уредништво часописа састављено је од домаћих и иностраних чланова. У оквиру часопис делује и Савет.

Часопис излази четири пута годишње. У 2020. години, у оквиру научних часописа чији је издавач из Републике Србије, а реферисан у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR), категорисан је као часопис М51 категорије. Зборник Матице српске за друштвене науке доступан је у режиму отвореног приступа на сајту часописа: http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/. ISSN број [0352-5732]; еISSN број [2406-0836]; Електронски приступ библиотекама у Србији: http://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/3360258#full 

Уредништво:

Главни и одговорни уредник
Проф. др Миломир СТЕПИЋ, научни саветник, Институт за политичке студије, Београд ( milomir.stepic@gmail.com )

Чланови Уредништва
Проф. др Даниела АРСЕНОВИЋ, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад;
Проф. др Бошко И. БОЈОВИЋ, Универзитет друштвених наука, Париз (Француска);
Проф. др Милан БРДАР, научни саветник, Београд;
Др Душан ДОСТАНИЋ, научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд;
Проф. др Костас ДУЗИНАС, Универзитет „Биркбек”, Факултет за уметност и хуманистичке науке, Лондон (Велика Британија); Универзитет у Атини (Грчка);
Др Миша ЂУРКОВИЋ, научни саветник, Институт за европске студије, Београд;
Проф. др Ђорђе ИГЊАТОВИЋ, Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд;
Проф. др Милош КОВИЋ, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд;
Академик Милица КОСТИЋ, Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица (Црна Гора);
Проф. др Митко КОТОВЧЕВСКИ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Филозофски факултет, Скопље (Северна Македонија);
Проф. др Јована МИЛУТИНОВИЋ, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад;
Проф. др Ђорђе МИТРОВИЋ, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд
Проф. др Милован МИТРОВИЋ, Матица српска, Нови Сад; Београд;
Проф. др Дејан МИХАИЛОВИЋ, Институт за технологију, Мексико Сити (Мексико);
Др Драго ЊЕГОВАН, музејски саветник, Нови Сад;
Др Александра ПАВИЋЕВИЋ, научни саветник, Етнографски институт САНУ, Београд;
Проф. др Јасмина ПЕКИЋ, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад
Проф. др Ранка ПЕРИЋ РОМИЋ, Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука, Бања Лука (Р. Српска, БиХ);
Проф. др ХУАНГ Пинг, Институт за америчке студије; Центар за светску политику (Кинеска академија друштвених наука), Пекинг (Кина);
Проф. др Бранислав РИСТИВОЈЕВИЋ, Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Нови Сад
Проф. др Срђан ШЉУКИЋ, Матица српска; Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад.

Секретар уредништва
Владимир М. НИКОЛИЋ, стручни сарадник одељења за природне и друштвене науке

Савет:

Председник Савета
Академик Часлав ОЦИЋ, Српска академија наука и уметности, Београд

Чланови Савета
Проф. др Масајуки ИВАТА, Српска академија наука и уметности (инострани члан), Токио (Јапан);
Проф. др Александар ЈОКИЋ, Портланд државни универзитет, Катедра за филозофију, Портланд (САД);
Проф. др Љубомирка КРКЉУШ, Матица српска, Нови Сад;
Проф. др Миломир СТЕПИЋ, научни саветник, Институт за политичке студије, Београд
Проф. др Питер РАДАН, Сиднеј (Аустралија);
Проф. др Богољуб ШИЈАКОВИЋ, Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд.

 

Пословник о раду часописa
Упутство за ауторе
Ауторска изјава
Коауторство
Правилник о категоризацији часописа
Категоризација научних часописа
Упутство за рецензенте

Архива:

свеска 184, година 2022.
свеска 183, година 2022.
свеска 182, година 2022.
свеска 181, година 2022.
свеска 180, година 2021.
свеска 179, година 2021.
свеска 178, година 2021.
свеска 177, година 2021.
свеска 176, година 2020.
свеска 175, година 2020.
свеска 174, година 2020.
свеска 173, година 2020.
свеска 172, година 2019.
свеска 171, година 2019.
свеска 170, година 2019.
свеска 169, година 2019.
свеска 168, година 2018.
свеска 167, година 2018.
свеска 166, година 2018.
свеска 165, година 2018.
свеска 164, година 2017.
свеска 163, година 2017.
свеска 162, година 2017.
свеска 161, година 2017.
свеска 159-160, година 2016.
свеска 157-158, година 2016.
свеска 155-156, година 2016.
свеска 154, година 2016.
свеска 153, година 2015.
свеска 152, година 2015.
свеска 151, година 2015.
свеска 150, година 2015.
свеска 149, година 2014.
свеска 148, година 2014.
свеска 147, година 2014.
свеска 146, година 2014.
свеска 145, година 2013.
свеска 144, година 2013.
свеска 143, година 2013.
свеска 142, година 2013.
свеска 141, година 2012.
свеска 140, година 2012.
свеска 139, година 2012.
свеска 138, година 2012.
свеска 137, година 2011.
свеска 136, година 2011.
свеска 135, година 2011.
свеска 134, година 2011.
свеска 133, година 2010.
свеска 132, година 2010.
свеска 131, година 2010.
свеска 130, година 2010.
свеска 129, година 2009.
свеска 128, година 2009.
свеска 127, година 2009.
свеска 126, година 2009.
свеска 125, година 2008.
свеска 124, година 2008.
свеска 122, година 2006.
свеска 121, година 2006.
свеска 120, година 2006.
свеска 118-119, година 2005.
свеска 116-117, година 2004.
свеска 114-115, година 2003.
свеска 112-113, година 2002.
свеска 110-111, година 2001.
свеска 109, година 2000.
свеска 108, година 2000.
свеска 106-107, година 1999.
свеска 104-105, година 1998.
свеска 102-103, година 1997.
свеска 100, година 1996.
свеска 99, година 1995.
свеска 98, година 1995.
свеска 97, година 1994.
свеска 96, година 1994.
свеска 95, година 1993.
свеска 94, година 1993.
свеска 92-93, година 1992.
свеска 91, година 1992.
свеска 90, година 1991.
свеска 89, година 1990.
свеска 88, година 1990.
свеска 86-87, година 1989.
свеска 80, година 1986.
свеска 85, година 1988.
свеска 84, година 1988.
свеска 83, година 1987.
свеска 82, година 1987.
свеска 81, година 1986.
свеска 79, година 1985.
свеска 78, година 1985.
свеска 77, година 1984.
свеска 76, година 1984.
свеска 75, година 1983.
свеска 74, година 1983.
свеска 73, година 1983.
свеска 72, година 1982.
свеска 71, година 1981.
свеска 70, година 1981.
свеска 69, година 1980.
свеска 68, година 1980.
свеска 67, година 1979.
свеска 66, година 1979.
свеска 65, година 1978.
свеска 64, година 1978.
свеска 63, година 1977.
свеска 62, година 1977.
свеска 61, година 1976.
свеска 60, година 1975.
свеска 59, година 1974.
свеска 58, година 1973.
свеска 57, година 1972.
свеска 56, година 1971.
свеска 55, година 1970.
свеска 54, година 1969.
свеска 53, година 1969.
свеска 52, година 1969.
свеска 51, година 1968.
свеска 50, година 1968.
свеска 49, година 1968.
свеска 48, година 1967.
свеска 47, година 1967.
свеска 46, година 1967.
свеска 45, година 1966.
свеска 44, година 1966.
свеска 43, година 1966.
свеска 42, година 1965.
свеска 41, година 1965.
свеска 40, година 1965.
свеска 39, година 1964.
свеска 38, година 1964.
свеска 37, година 1964.
свеска 36, година 1963.
свеска 35, година 1963.
свеска 34, година 1963.
свеска 32-33, година 1962.
свеска 31, година 1962.
свеска 30, година 1961.
свеска 29, година 1961.
свеска 28, година 1961.
свеска 27, година 1960.
свеска 26, година 1960.
свеска 25, година 1960.
свеска 24, година 1959.
свеска 23, година 1959.
свеска 22, година 1959.
свеска 21, година 1958.
свеска 20, година 1958.
свеска 19, година 1958.
свеска 18, година 1957.
свеска 17, година 1957.
свеска 16, година 1957.
свеска 15, година 1956.
свеска 13-14, година 1956.
свеска 12, година 1956.
свеска 11, година 1955.
свеска 10, година 1955.
свеска 9, година 1955.
свеска 8, година 1954.
свеска 7, година 1954.
свеска 6, година 1954.
свеска 5, година 1953.
свеска 4, година 1952.
свеска 3, година 1952.
свеска 2, година 1951.
свеска 1, година 1950.
свеска 1, година 1950.

Зборник Матице српске за књижевност и језик најстарији је Матичин зборник, основан 1953. године. Његов оснивач и први главни уредник био је тадашњи председник Матице Младен Лесковац. Прва свеска закључена је 1. септембра 1953, а објављена 1954. године. Лесковац је тада написао: „Задатак Зборника Матице српске за књижевност и језик јасан је; на страницама овог часописа проучаваће се српска књижевност и српски језик, тј. штампаће се мање монографије и расправе, чланци, ситнији прилози, архивска грађа и библиографије, као што ће се приказивати важнији радови и оцењивати новија дела из ове области.”

Иако у средишту пажње има проучавање националне српске  књижевности, часопис је отворен и за књижевнотеоријска, односно компаративна истраживања.

Зборник Матице српске за књижевност и језик излази у три свеске годишње.

Главни уредници:

Академик Младен Лесковац (1953–1978),
проф. др Драгиша Живковић (1979–1994),
проф. др Томислав Бекић (1995–1999),
проф. др Јован Делић (2000–       ).

Уредништво Зборника Матице српске за књижевност и језик:

проф. др Јован Делић, главни и одговорни уредник
проф. др Исидора Бјелаковић, секретар
проф. др Сања Бошковић Данојлић,
проф. др Слободан Владушић
проф. др Бојан Ђорђевић
проф. др Пер Јакопсен
проф. др Марија Клеут
проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо
проф. др Жана Левшина
проф. др Горан Максимовић
проф. др Дејвид Норис
проф. др Предраг Петровић
проф. др Горана Раичевић
проф. др Светлана Томин
проф. др Роберт Ходел
проф. др Вида Џонсон Тарановски
проф. др Саша Шмуља

Стручни сарадник мср Милена Кулић e-mail: mkulic@maticasrpska.org.rs

Адреса Уредништва:
Матица српска
Зборник Матице српске за књижевност и језик
21000 Нови Сад Матице српске 1
Телефон/факс 021 622-726,
тел. 021 420-199, локал 132
е-mail: mkulic@maticasrpska.org.rs

Архива:

књига 70, свеска 2, година 2022.
књига 70, свеска 1, година 2022.
књига 69, свеска 3, година 2021.
књига 69, свеска 2, година 2021.
књига 69, свеска 1, година 2021.
књига 68, свеска 3, година 2020.
књига 68, свеска 2, година 2020.
књига 68, свеска 1, година 2020.
књига 67, свеска 3, година 2019.
књига 67, свеска 2, година 2019.
књига 67, свеска 1, година 2019.
књига 66, свеска 3, година 2018.
књига 66, свеска 2, година 2018.
књига 66, свеска 1, година 2018.
књига 65, свеска 3, година 2017.
књига 65, свеска 2, година 2017.
књига 65, свеска 1, година 2017.
књига 64, свеска 3, година 2016.
књига 64, свеска 2, година 2016.
књига 64, свеска 1, година 2016.
књига 63, свеска 3, година 2015.
књига 63, свеска 2, година 2015.
књига 63, свеска 1, година 2015.
књига 62, свеска 3, година 2014.
књига 62, свеска 2, година 2014.
књига 62, свеска 1, година 2014.
књига 61, свеска 3, година 2013.
књига 61, свеска 2, година 2013.
књига 61, свеска 1, година 2013.
књига 60, свеска 3, година 2012.
књига 60, свеска 2, година 2012.
књига 60, свеска 1, година 2012.
књига 59, свеска 3, година 2011.
књига 59, свеска 2, година 2011.
књига 59, свеска 1, година 2011.
књига 58, свеска 3, година 2010.
књига 58, свеска 2, година 2010.
књига 58, свеска 1, година 2010.
књига 57, свеска 3, година 2009.
књига 57, свеска 2, година 2009.
књига 57, свеска 1, година 2009.
књига 56, свеска 3, година 2008.
књига 56, свеска 2, година 2008.
књига 56, свеска 1, година 2008.
књига 55, свеска 3, година 2007.
књига 55, свеска 2, година 2007.
књига 55, свеска 1, година 2007.
књига 54, свеска 3, година 2006.
књига 54, свеска 2, година 2006.
књига 54, свеска 1, година 2006.
књига 53, свеска 1-3, година 2005.
књига 51, свеска 1-2, година 2003.

Покренут у време када је српска филолошка периодика била мање разноврсна него што је данас, Зборник Матице српске за славистику (до 1984. године – Зборник за славистику) од почетка је био часопис за словенску филологију, док су друге области славистике биле у њему заступљене ређе, углавном кроз хронику научног живота и научну критику. У оквиру славистичке филолошке проблематике у Зборнику Матице српске за славистику посебна пажња посвећује се словенским књижевностима и њиховом проучавању у светлу књижевне историје, теорије, интерпретације, компаратистике, рецепције, али и словенским језицима, узетим понаособ или у различитим облицима упоредних, типолошких и контрастивних проучавања. Исто тако, у Зборнику Матице српске за славистику подстичу се проучавања словенских књижевности и језика у контексту словенских и свих других култура уз коришћење разноврсних савремених мултидисциплинарних и методолошких приступа.

Поступно ширење концепцијског профила Зборника Матице српске за славистику одвијало се паралелно са променама у саставу Уредништва, које је од 1970. до 1993. године водио академик Милорад Живанчевић, од 1993. до 1998. године проф. др Миодраг Сибиновић, а од 1998. до 2012. године академик Предраг Пипер. Проширивање састава Уредништва славистима са комплементарним истраживачким интересовањима треба да буде залог још потпуније заступљености различитих грана словенске филологије у часопису Зборник Матице српске за славистику.

Од 2016. године Зборник Матице српске за славистику индексиран је на ERIH PLUS листи часописа (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), од 2017. на листи ESCI (Web of Science), а од 2019. године на SCOPUS листи часописа, које својим високим системом вредновања и строгим критеријумима окупљају најугледнију научну периодику у свету.

Главни уредници:

Од 1. до 43. књиге др Милорад Живанчевић,
од 44. до 53. књиге др Миодраг Сибиновић,
од 54. до 82. књиге др Предраг Пипер,
од 83. књиге др Корнелија Ичин.

Стручни сарадник: мср Милена Кулић e-mail: mkulic@maticasrpska.org.rs
Телефон/факс 021 622-726, тел. 021 420-199, локал 132
Адреса Уредништва: Матица српска Зборник Матице српске за славистику
21000 Нови Сад Матице српске 1
e-mail  mkulic@maticasrpska.org.rs

Уредништво Зборника Матице српске за славистику

др Марта Бјелетић, научни саветник Института за српски језик САНУ
др Дојчил Војводић, професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
др Зоран Ђерић, професор Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, управник Српског народног позоришта у Новом Саду
др Корнелија Ичин, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду
др Александра Корда Петровић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду
др Људмила Поповић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду
др Љубинко Раденковић, дописни члан САНУ, научни саветник Балканолошког института САНУ

Савет уредништва

др Џон Елис Болт, професор емеритус Универзитета Јужне Калифорније, директор Института модерне руске културе (Лос Анђелес, САД)
др Михаил Јаковљевич Вајскопф, професор Јеврејског универзитета (Јерусалим, Израел)
др Вилем Вестстејн, професор Факултета хуманистичких наука Универзитета у Амстердаму (Амстердам, Холандија)
др Роналд Врoн, професор Департмана словенских језика и књижевности Калифорнијског универзитета (Лос Анђелес, САД)
др Ханс Гинтер, професор емеритус Катедре за славистику Универзитета у Билефелду (Билефелд, Немачка)
академик Наталија Васиљевна Корнијенко, научни саветник Института за светску књижевност РАН (Москва, Русија)
академик Луиђи Магарото, професор Универзитета «Ка Фоскари» (Венеција, Италија)
др Синити Мурата, професор Факултета за стране студије Универзитета „Софија“ (Токио, Јапан)
др Игор Павлович Смирнов, професор Универзитета у Констанцу (Констанц, Немачка)
академик Андреј Лавович Топорков, научни саветник Института за светску књижевност РАН (Москва, Русија)
академик Анатолиј Турилов, научни саветник Института за славистику РАН (Москва, Русија)
академик Борис Андрејевич Успенски, професор Напуљског универзитета за источне студије и директор лабораторије лингвосемиотичких истаживања на Филолошком факултету Научно-истраживачког универзитета Висока школа економије (Напуљ, Италија – Москва, Русија)
академик Роберт Ходел, професор Института за славистику Универзитета у Хамбургу (Хамбург, Немачка)

 Ауторска одговорност
 Упутство за припрему рукописа за штампу
 Правила рецензирања рукописа
 Разрешење спорних ситуација

Архива:

књига 102, година 2022.
књига 101, година 2022.
књига 100, година 2021.
књига 99, година 2021.
књига 98, година 2020.
књига 97, година 2020.
књига 96, година 2019.
књига 95, година 2019.
књига 94, година 2018.
књига 93, година 2018.
књига 92, година 2017.
књига 91, година 2017.
књига 90, година 2016.
књига 89, година 2016.
књига 88, година 2015.
књига 87, година 2015.
књига 86, година 2014.
књига 85, година 2014.
књига 84, година 2013.
књига 83, година 2013.
књига 82, година 2012.
књига 81, година 2012.
књига 80, година 2011.
књига 79, година 2011.
књига 78, година 2010.
књига 77, година 2010.
књига 76, година 2009.
књига 75, година 2009.
књига 74, година 2008.
књига 73, година 2008.
књига 71-72, година 2007.
књига 70, година 2006.
књига 69, година 2006.
књига 68, година 2005.
књига 67, година 2005.

Зборник Матице српске за историју (ЗМСИ) објављујe научне радовe из области историје, помоћних историјских наука и сродних хуманистичких и друштвених дисциплина. Радови који се објављују у часопису разврстани су према следећим категоријама: оригинални научни рад, прегледни научни рад, научна критика и полемика, научна библиографија. Поред тога, часопис објављује и прилоге у виду осврта, приказа и извештаја из научног живота и издаваштва. ЗМСИ је покренут 1970. године. До 28. свеске (1983) носио је назив Зборник за историју. Досадашњи главни уредници били су: академик Славко Гавриловић (1970–2004), академик Милош Благојевић (2005–2012), проф др Војин Дабић (2013–2017), др Петар В. Крестић (2018–2020). На челу часописа је Уредништво које је састављено од домаћих и иностраних чланова. Часопис је у 2022. години у оквиру научних часописа чији је издавач из Републике Србије (реферисан у Web of Science и у Journal Citation Report – JCR), категорисан као часопис М24.

Зборник Матице српске за историју доступан је у режиму отвореног приступа на сајту часописа: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/]. ISSN број 0352-5716; Електронски приступ библиотекама у Србији: [http://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/7793410#full].

Уредништво 2021–2024:

Главни и одговорни уредник часописа:

Др Петар В. КРЕСТИЋ, научни саветник, Историјски институт, Београд
petar.krestic@iib.ac.rs

Чланови Уредништва:

Проф. др Ђорђе БУБАЛО, заменик главног уредника, Одељење историје, Филозофски факултет, Универзитет у Београду;
Др Александра НОВАКОВ, научни сарадник, Матица српска, Нови Сад;
Проф. др Мира РАДОЈЕВИЋ, дописни члан САНУ, Одељење историје, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд;
Др Срђан РУДИЋ, научни сарадник, Историјски институт, Београд;
Др Александар ФОТИЋ, стручни саветник, Одељење историје, Филозофски факултет, Београд;
Проф. др Ђура ХАРДИ, Одсек за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду;
Др Небојша ШУЛЕТИЋ, Балканолошки институт САНУ, Београд.

Инострани чланови Уредништва:

Проф. др Габор АГОШТОН, Џорџтаун универзитет, Вашингтон, Сједињене Америчке Државе;
Др Максим АНИСИМОВ, виши истраживач, Институт за историју Русије, Руска академија наука, Москва, Русија;
Проф. др Росица ГРАДЕВА, Амерички универзитет, Софија; Институт за балканске студије Бугарске академије наука, Софија, Бугарска;
Др Иван ЛАКОВИЋ, научни сарадник, Одељење за општу историју, Универзитет Црне Горе, Подгорица, Црна Гора

Секретар Уредништва:

Владимир М. НИКОЛИЋ, стручни сарадник, Матица српска, Нови Сад
vnikolic@maticasrpska.org.rs

Упутство за ауторе 2022.
Пословник о раду ЗМСИ
Рецензирање рукописа ЗМСИ
Изјава ЗМСИ
Формулар за рецензирање рукописа ЗМСИ
Правилник о категоризацији научних часописа 2020.
Категоризација научних часописа 2022.

Архива:

број 106, година 2022.
број 105, година 2022.
број 104, година 2021.
број 103, година 2021.
број 102, година 2020.
број 101, година 2020.
број 100, година 2019.
број 99, година 2019.
број 98, година 2018.
број 97, година 2018.
број 96, година 2017.
број 95, година 2017.
број 94, година 2016.
број 93, година 2016.
број 92, година 2015.
број 91, година 2015.
број 90, година 2014.
број 89, година 2014.
број 88, година 2013.
број 87, година 2013,
број 86, година 2012.
број 85, година 2012.
број 84, година 2012.
број 83, година 2011.
број 81, година 2010.
број 79-80, година 2009.
број 77-78, година 2008.
број 75-76, година 2007.
број 74, година 2006.
број 71-72, година 2005.
број 69-70, година 2004.

Часопис Зборник Матице српске за филологију и лингвистику основан је 1957. године. До 1984. излазио је под називом Зборник за филологију и лингвистику. Објављује изворне и прегледне научне радове, научну критику, те хронику и библиографију из области филолошких и лингвистичких проучавања. У тематском и дисциплинарном погледу отворен, Зборник публикује радове из опште лингвистике,  историјске, типолошке и компаративне лингвистике, етимологије, дијалектологије, контактне и контрастивне лингвистике, ономастике итд., са фокусом пажње на славистичким питањима и, посебно, на српском језику у синхроној и дијахроној перспективи, како на стандардном језику и  књижевним идиомима у прошлости, тако и на дијалектима српског језика.

Циљ часописа је да промовише истраживања заснована на темељној анализи релевантног корпуса, са теоријским увидима у проблематику, чиме се залаже за плодотворан спој традиционалне филологије и лингвистике. Поред тога, Зборник подстиче дијалог између различитих теоријско-методолошких приступа у истраживању језика, као и између лингвистичке и филолошке традиције и савремених теорија.

Зборник се налази на референтној европској ERIH листи часописа (European Reference Index for the Humanities) и у Српском цитатном индексу, а одабрани апстракти публикују се у Linguistic Abstracts (Wiley-Blackwell, Oxford). Излази у две свеске годишње. Радови се објављују на српском и другим словенским језицима, затим на енглеском, немачком и француском.

Главни уредници

Проф. др Миливој Павловић (1957-1969)
Проф. др Рудолф Коларич (1961-1962)
Академик Павле Ивић (1963-2000)
Академик Александар Младеновић (2000-2009)
Академик Јасмина Грковић-Мејџор (2010-)

Уредништво Зборника Матице српске за филологију и лингвистику

Академик Јасмина Грковић-Мејџор, Универзитет у Новом Саду, Србија, главни и одговорни уредник
Проф. др Миливој Алановић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Нада Арсенијевић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Жарко Бошњаковић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Драга Зец, Универзитет Корнел, САД
Академик Герхард Невекловски, Аустријска академија наука, Аустрија
Проф. др Мотоки Номаћи, Универзитет Хокаидо, Јапан
Проф. др Слободан Павловић, Универзитет у Новом Саду, Србија, секретар
Проф. др Драгољуб Петровић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Мато Пижурица, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Владислава Ружић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Академик Светлана М. Толстој, Руска академија наука, Русија
Академик Зузана Тополињска, Македонска академија наука, Македонија
Проф. др Бјорн Хансен, Универзитет у Регензбургу, Немачка

Стручни сарадник Милена Кулић, e-mail mkulic@maticasrpska.org.rs
Телефони: 021 622-726 и 021 420-199 локал 132

Адреса Уредништва:
Матица српска
Уредништво Зборника Матице српске за филологију и лингвистику
21000 Нови Сад Матице српске 1
e-mail: mkulic@maticasrpska.org.rs

 Упутство за ауторе
 Упутство за рецензенте

Архива:

књига 65, свеска 2, година 2022.
књига 65, свеска 1, година 2022.
књига 64, свеска 2, година 2021.
књига 64, свеска 1, година 2021.
књига 63, свеска 2, година 2020.
књига 63, свеска 1, година 2020.
књига 62, свеска 2, година 2019.
књига 62, свеска 1, година 2019.
књига 61, свеска 2, година 2018.
књига 61, свеска 1, година 2018.
књига 60, свеска 2, година 2017.
књига 60, свеска 1, година 2017.
књига 59, свеска 2, година 2016.
књига 59, свеска 1, година 2016.
књига 58, свеска 2, година 2015.
књига 58, свеска 1, година 2015.
књига 57, свеска 2, година 2014.
књига 57, свеска 1, година 2014.
књига 56, свеска 2, година 2013.
књига 56, свеска 1, година 2013.
књига 55, свеска 2, година 2012.
књига 55, свеска 1, година 2012.
књига 54, свеска 2, година 2011.
књига 54, свеска 1, година 2011.
књига 53, свеска 2, година 2010.
књига 53, свеска 1, година 2010.
књига 52, свеска 2, година 2009.
књига 52, свеска 1, година 2009.
књига 51, свеска 1-2, година 2008.
књига 50, свеска 1, година 2009.
књига 49, свеска 2, година 2009.
књига 49, свеска 1, година 2009.
књига 48, свеска 1-2, година 2005.
књига 47, свеска 1-2, година 2004.

О часопису

ISSN (Штампано изд.) 0543-1247 (бр. 1–21); 0352-6844 (бр. 22–)
ISSN (Online) 2787-3099
УДК: 7
Први пут објављен: 1965.
Учесталост излажења: годишње
Област: историја ликовних уметности; историја, археологија, етнологија

ЗБОРНИК ЗА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ МАТИЦЕ СРПСКЕ покренут је 1965. године као научни часопис Одељења за ликовне уметности Матице српске у Новом Саду. У њему се објављују радови из историје српске и европске уметности од раног средњег века до модерног доба. Отворен је за расправе из историје и теорије ликовних и примењених уметности, историје архитектуре, музеологије, херитологије и студија визуелне културе. Часопис прихвата искључиво чланке који се први пут објављују, и који подлежу двострукој слепој рецензији. Индексиран је на следећим листама међународних научних часописа: ERIH PLUS и WOS ESCI (Emerging Sources Citation Index). Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о категоризацији научних часописа Зборник је сврстан у категорију М23. Зборник Матице српске за ликовне уметности је часопис отвореног приступа (Open Access Journal) и доступан је на интернет страници издавача (www.maticasrpska.org.rs).

Уредници:

Академик Дејан Медаковић (бр. 1–30),
Академик Динко Давидов (бр. 32–35),
Проф. др Александар Кадијевић (бр. 36–48),
Проф. др Владимир Симић (бр. 49–)

Уредништво:

Проф. др ВЛАДИМИР СИМИЋ, главни и одговорни уредник (Универзитет у Београду, Филозофски факултет)
Проф. др ТИЛАЈ АРТАН (Универзитет Сабанџи, Истанбул, Турска)
Проф. др ИГОР БОРОЗАН (Универзитет у Београду, Филозофски факултет)
Проф. др ДРАГАН ДАМЈАНОВИЋ (Универзитет у Загребу, Хрватска)
Проф. др ИВАН ДРПИЋ (Универзитет Пенсилваније, Филаделфија, САД)
Проф. др АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ (Универзитет у Београду, Филозофски факултет)
Академик МИОДРАГ МАРКОВИЋ (Универзитет у Београду, Филозофски факултет)
Проф. др ЛИДИЈА МЕРЕНИК (Универзитет у Београду, Филозофски факултет)
Проф. др АЛИНА ПЕЈН (Универзитет Харвард, Кембриџ, САД)
Проф. др БИСЕРА ПЕНТЧЕВА (Универзитет Стенфорд, САД)
Др ФРИДРИХ ПОЛЕРОС (Универзитет у Бечу, Аустрија)
Др ДАНИЦА ПОПОВИЋ (Балканолошки институт САНУ, Београд)
Проф. др ИВАН САНТО (Универзитет Етвеш Лоранд, Будимпешта, Мађарска)
Проф. др БРАНИСЛАВ ТОДИЋ (Универзитет у Београду, Филозофски факултет)
Др AНA ШВЕРКО (Институт за повијест умјетности, Сплит, Хрватска)

Секретар уредништва:
Марта Тишма
Телефон: 021 6615-038 и 021 420-199, локал 129, факс 021 528-901
е-mail: mtisma1@maticasrpska.org.rs

Редакција прима рукописе најкасније до 1. фебруара за број који излази до краја те године. Након тога се одржава састанак Редакције на којем се одређују рецензенти и започиње процес припреме за објављивање новог броја Зборника Матице српске за ликовне уметности.

Уређивачка политика
Упутство за ауторе

Библиографија радова Зборника Матица српске за ликовне уметности 1-50

Актуелни број:

Архива:

број 49, година 2021.
број 48, година 2020.
број 47, година 2019.
број 46, година 2018.
број 45, година 2017.
број 44, година 2016.
број 43, година 2015.
број 42, година 2014.
број 41, година 2013.
број 40, година 2012.
број 39, година 2011.
број 38, година 2010.
број 37, година 2009.
број 36, година 2008.
број 34_35, година 2003.
број 29_30, годинe 1993_1994.
број 27_28, годинe 1991_1992.
број 26, година 1990.
број 25, година 1989.
број 23, година 1987.
број 22, година 1986.
број 21, година 1985.
број 20, година 1984.
број 19, година 1983.
број 18, година 1982.
број 17, година 1981.
број 16, година 1980.
број 15, година 1979.
број 14, година 1978.
број 13, година 1977.
број 12, година 1976.
број 11, година 1975.
број 10, година 1974.
број 9, година 1973.
број 8, година 1972.
број 7, година 1971.
број 6, година 1970.
број 5, година 1969.
број 4, година 1968.
број 3, година 1967.
број 2, година 1966.
број 1, година 1965.