2.2.2015-6Објављен је мајски број „Летописа Матице српске” (год. 194, књ. 503, св. 5) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Тање Крагујевић, Мирослава Тодоровића, Власте Младеновића, Драгана Бошковића, Драгана Станишића и Кормака Макартија. Следи тематски блок посвећен стваралаштву Константина Нојке, за који пишу: Габријел Лиичјану и Драган Стојановић. Рубрика „Есеји” доноси текстове Славка Гордића о поезији Тање Крагујевић, Радомира В. Ивановића о стваралаштву Михаила Лалића, Зорана Аврамовића о страстима Добрице Ћосића и Николете Кабаси о Јовану Дучићу. Рубрика „Сведочанства” посвећена је политичкој биографији Блашка Рајића кроз текст Василија Ђ. Крестића и историји и легенди у опусу Ненада Љубинковића о којем пише Љиљана Пешикан Љуштановић. У овом броју можете прочитати и разговор са Ненадом Љубинковићем који су водили Бранко Златковић и Александра Новаков. Стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Ала Татаренко, Анђелко Анушић, Милутин Лујо Данојлић, Михал Бабјак и Владица Радојевић.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети овде.

 

Comments are closed.