2.2.2015-6У оквиру едиције „Библиотека Змајева награда” објављен је зборник „Поезија Слободана Зубановића” посвећен Слободану Зубановићу који је Змајеву награду за поезију добио 2009. године. Зборник има неколико целина. Прва, насловљена као „Две беседе” доноси текст Ивана Негришорца „Урбани сензибилитет и рурални амбијент у поезији Слободана Зубановића” изречен на додели награде на Свечаној седници Матице српске 16. фебруара 2010. године, као и текст добитника под насловом „Змајеве поруке” изговорен на истој свечаности. Друга целина „Критички прилози” доноси критичке текстове Радивоја Микића, Саше Радојчића, Бојане Стојановић Пантовић, Милете Аћимовића Ивкова, Добривоја Станојевића, Сање Ј. Париповић Крчмар, Светлане Милашиновић и Јелене Марићевић о Зубановићевој поетици. Трећа целина, „Прилози за фото-биографију”садржи аутопоетички текст Слободана Зубановића „Селфи са осам књига”, те разговор са песником „Катрен са два шешира” који је водио Мирослав Максимовић, док четврта целина „Грађа за библиографију Слободана Зубановића” доноси списак одредница његовог богатог стваралачког опуса. Зборник затвара одељак „Прилози” који садржи записник са састанка Жирија Змајеве награде на којем је одлучено да ово престижно признање за 2009. годину добије Слободан Зубановић, те Списак досадашњих добитника овог признања установљеног још 1953. године.

Comments are closed.