2.2.2015-6Научни национални скуп „Еколошки значај органске материје у земљишту” одржан је 5. децембра 2019. у свечаној сали Матице српске у Новом Саду са почетком у 10 часова. Скуп су организовали Матица српска – Одељење за природне науке, Институт за ратарство и повртарство из Новог Сада у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP) и уз подршку привреде.

Скуп је уписан у званични календар догађаја УН као званични допринос Републике Србије у обележавању Светског дана земљишта. На Скупу је разговарано о решењима и конкретним мерама за очување органске материје и адаптацију на климатске промене, као што су: редукована обрада земљишта, покровни усеви, зеленишно ђубрење, микробиолошка разградња жетвених остатака, наводњавање, ветрозаштитни појасеви и др. Према програму, прво су представљене прелиминарне анализе осмотрених промена климе и осетљивости кључних сектора, као и предлози мера прилагођавања на измењене климатске услове у оквиру израде Трећег националног извештаја Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе, чију израду је координирао Програм уједињених нација за развој (UNDP). У оквиру научних радова представљено је са колико резерва органског угљеника располажемо у Републици Србији, како начини коришћења земљишта у пољопривреди утичу на ове резерве, како микробиолошка ђубрива могу да нам помогну у разградњи жетвених остатака, важност плодореда у очувању органске материје, шта се дешава са органском материјом у земљиштима шумских заједница и зашто нам је важна органска материја кад опасне и штетне материје доспеју у земљиште. На крају, током панел дискусије, размотрено је доношење конкретних мера за очување органске материје у земљишту као што је редукована обрада земљишта, а указано је и на неке добре праксе.

 2.2.2015-6Учесници скупа били су представници надлежних министарстава и секретаријата (пољопривреде и заштите животне средине), локалне самоуправе као доносиоци одлука; представници научне заједнице из области науке о земљишту и агроекологије; представници привреде – компанија из сектора пољопривреде са великим земљишним површинама; удружења пољопривредника и младих пољопривредника; представници НВО из сектора пољопривреде и заштите животне средине, међународних организација UN, GIZ, WWF, USAID; представници страних и домаћих компанија и удружења попут FIC, AmCham, PKS; и други.

Програм је подржан од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Градске управе за културе Града Новог Сада.

Догађај је снимљен и може се погледати у видео архиви Матице српске.

 

Comments are closed.