Одштампан је зборник радова са Међународног научног скупа, „Југословенска идеја у/о музици”, одржаног у Матици српској, 25. и 26. маја 2019. године. Саиздавачи Зборника су Матица српска и Музиколошко друштво Србије.

Научни скуп „Југословенска идеја у/о музици” представио је актуелна проучавања у оквиру више тематских области које обухватају проблематику југословенске идеје у и о уметничкој и популарној музици, као и музичком фолклору. Посебна пажња посвећена је питањима историографије, деловању музичких институција, фестивала и, уопште, феноменима који су имали кључну улогу у дефинисању југословенског идентитета у музици.

Штампање Зборника подржало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 

Comments are closed.