2.2.2015-6У оквиру Крајишког одбора Матице српске објављена је књига Савремено стање идентитета крајишких Срба. У овој публикацији сабрани су радови с истоименог научног скупа који је у организацији Крајишког одбора одржан крајем 2019. године. Чланови Организационог одбора скупа били су: проф. др Душан Иванић, председник, проф. др Славица Гароња Радованац, др Данка Лајић Михајловић, др Милан Мицић и др Љиљана Стошић, а током његовог трајања анализирано је и описивано стање културе и културне традиције крајишких Срба/Срба у Хрватској с обзиром на угроженост њиховог идентитета.

У књизи је објављено 26 радова чији су аутори признати стручњаци из области историје, теорије и историје књижевности, музикологије, етнологије, ликовних уметности. Обрађене су бројне теме, међу којима: српско питање у Хрватској и српска историографија, издавачка и публицистичка делатност крајишких Срба, сећање на геноцид у формирању идентитета крајишких Срба, колонизација Срба из Хрватске, стање усменог стваралаштва међу Србима из Хрватске, фолклорна баштина крајишких Срба. Представљена су и истраживања о ауторима књижевних дела, жанровима и жанровским комплексима (роман, мемоари, поезија и др.), издавачкој делатности, књижевности у завичајним друштвима, о књижевној критици дела писаца из Крајине. Поред тога, зборник садржи и радове о културно-уметничкој баштини Срба из Приморја, Далмације, Славоније и њеној угрожености, заштити и презентацији музејске грађе Срба из Хрватске и традиционалној музици Срба из Хрватске и њеној заштити.

Штампање ове књиге омогућили су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Comments are closed.