2.2.2015-6Угледни српски песник академик Матија Бећковић, добитник новоустановљене награде за укупно књижевно стваралаштво Андрћевог института и награде за књигу „Три поеме“, донирао је Матици српској и Српској књижевној задрузи по део новчаног износа ове награде. Овим гестом Бећковић је поред значајне материјалне помоћи скренуо пажњу јавности на тежак материјални положај ових темељних националних установа културе и неадекватан третман од стране надлежног министарства. Донацију у висини од 5000 евра Бећковић је, 15. јануара 2016. године у Београду, уручио делегацији Матице српске у саставу председник Матице српске проф. др Драган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић.

Comments are closed.