Из штампе је изашла 86. свеска Зборника Матице српске за историју у којој су  публикована четири оригинална научна рада: Животиње у византијским загонеткама Радивоја Радића, Да ли само добар муж може да буде добар владар? Развод краља Милана и јавно мњење Александре Вулетић, Републикански погледи Љубомира Стојановића Александра Лукића и Анализа оружаних акција припадника комунистичког покрета отпора у Београду (1941–1942) Радета Ристановића.  У одељку Грађа објaвљена је Аутобиографија архимандрита Павла (Кенгелца) аутора Стевана Бугарског. Од приказа обjављени су радови Александра Стојановића, Стефана Радојковића, Момира Нинковића, Александра Животића и Радована Субића. На крају свеске налазе се кратке биобиблиографске белешке аутора.

Comments are closed.