Из штампе је изашла 87. свеска Зборника Матице српске за историју: ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ: Војин Дабић ВОЈВОДСТВО (ВЛАСТЕЛИНСТВО) ПОДБОРЈЕ: ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ (1702–1750); Тамара Станисављевић КОЛАРЧЕВ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ (1932–1941); Дмитар Тасић ОСНИВАЊЕ И РАД ЈЕДИНИЦА НАРОДНЕ ОДБРАНЕ У СРБИЈИ (јесен 1944–лето 1945); ГРАЂА И ПРИЛОЗИ: Исидора Точанац Радовић БАЧКА ЕПАРХИЈА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XVIII ВЕКА: Реформисање мреже парохија; Нино Делић ПРАВОСЛАВНО СТАНОВНИШТВО ДАЛМАЦИЈЕ ПРЕМА ПОПИСИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ (1835–1850); Петар В. Крестић ТЕСТАМЕНТ МИЛАНА Ђ. МИЛИЋЕВИЋА; ИСТОРИОГРАФИЈА и МЕТОДОЛОГИЈА: Михаел Антоловић НЕМАЧКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА У ЈУГОСЛАВИЈИ КАО ПРЕДМЕТ НЕМАЧКЕ ИСТОРИОГРАФИЈЕ  (1945–2010); ПРИКАЗИ: Мирослав Павловић Political Initiatives “From the Bottom Up” in the Ottoman Empire. (Политичке иницијативе “одоздо нагоре” у Османском царству”) Halycon Days in Crete VII, A Symposium Held in Rethymno 9–11 January 2009, Antonis Anastasopoulos, ed, Crete University Press, Rethymno 2012; Стефан Радојковић Европа дугог 20. века – случај Југославије, Мари Жанин-Чалић, „Историја Југославије у 20. веку“, Клио, Београд, 2013; Рецензенти у 2012. години; Белешке о ауторима у Зборнику.

Comments are closed.