На 177 страна, из штампе је изашла 88 (2/2013) свеска Зборника Матице српске за историју. У Одељку ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ објављено је 5 оригиналних научних радова: Небојша Шулетић, ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ „ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ“ У ВРЕМЕ ПАТРИЈАРХА КАЛИНИКА I (1691–1710); Јелена Илић, „ЦРКВА ЗВАНА МАНАСТИР“ ДЕЈАНОВАЦ И ПИТАЊЕ ШКОЛОВАЊА ПРАВОСЛАВНЕ ДЕЦЕ У ГРАДИШКОЈ РЕГИМЕНТИ ПОЛОВИНОМ 18. ВЕКА; Милош Пантић, МИЛАН ЋУРЧИН О НАЦИОНАЛНОМ ПИТАЊУ У ЈУГОСЛАВИЈИ (1929–1939) Милан Терзић, ДЕЛАТНОСТ РАДИО-СТАНИЦЕ ,,КАРАЂОРЂЕ“ У ЈЕРУСАЛИМУ (20. новембар 1942 – 27. март 1943); Душан Бојковић, СТАВОВИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ КОМУНИСТА О „НАРОДНОМ СПОРАЗУМУ“ И БАНОВИНИ ХРВАТСКОЈ 1939–1941. У Одељку ГРАЂА И ПРИЛОЗИ објављена су два рада: Срђан Рудић и Јелена Тодоровић, ТЕСТАМЕНТ КЛАРЕ, СУПРУГЕ ВОЈВОДЕ  ПЕТРА ПАВЛОВИЋА; Милош Јагодић, БИБИЛИОТЕКА ЛИЦЕЈА 1846. ГОДИНЕ. У Одељку ИСТОРИОГРАФИЈА и МЕТОДОЛОГИЈА објављен је рад Софије Божић, ИСТОРИЈА СРБИЈЕ ОД 19. ДО 21. ВЕКА ХОЛМА ЗУНДХАУСЕНА И СРПСКА НАУЧНА ЗАЈЕДНИЦА – ОДЈЕЦИ И РЕАГОВАЊА. У Одељку ПРИКАЗИ и БЕЛЕШКЕ објављен је приказ Ненада Урића, Е. П. КУДРЯВЦЕВА, РООСИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ СЕРБСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  (1812–1856), МОСКВА 2009. У Одељку АУТОРИ У ОВОМ БРОЈУ објављене су кратке биобиблиографске белешке аутора.

Comments are closed.