BotanickoDrustvoVojPromKnjige-BLU_045aБотаничко друштво „Андреас Волни” и  Матица српска представили су 15. октобра 2014. године у Свечаној сали Матице српске превод књиге Флора Новог Сада и околине/ Újvidéк és környékének flórája. Аутор превода с мађарског, немачког и латинског је проф. др Пал Божа. Књига је издата 1896. године у Штампарији браће Поповић у Новом Саду. Аутор књиге је Лајош Зоркоци, професор Више грађанске трговачке школе у Новом Саду. Присутне су поздравили проф. др Драган Станић, председник Матице српске, академик Рудолф Кастори, секретар Одељења за природне науке, доц. др Горан Аначков, уредник Едиције „Волнијеве монографије” и Никола Бањац у име Управе за заштиту животне средине Града Новог Сада. О књизи су говорили рецензенти академик Владимир Стевановић, проф. др Слободан Јовановић, проф. др Геза Цекуш и аутор превода проф. др Пал Божа. Наступила је и Женска певачка група „Билбил”.

BotanickoDrustvoVojPromKnjige-BLU_020a….Највећу вредност овога дела представља списак аутохтоних врста са локалитета на којима су забележене. Необично велика разноврсност биљног света с краја 19. века свакако је повезана са очуваношћу природних станишта, која су заузимала велике површине. Побрђа Фрушке горе, Сремски лесни плато, плавна подручја са мочварама, ритовима и шумама била су својевремено станишта ретких биљних врста. Увећање пољопривредних површина, сужавање и исушивање плавних зона, као и ширење града Новог Сада довело је до нестанка или драстичног смањења оваквих природних станишта и са њима пратећих врста. Понегде су се оваква станишта очувала у виду малих фрагмената који само делимично чувају некадашњи изворни флористички састав. Таква крајње фрагментисана станишта су данас предмет посебних мера заштите, захваљујући којима још увек делимично можемо да фитогеографски и еколошки реконструишемо некадашње стање и предеону слику околине Новог Сада. (Извод из рецензије)

Comments are closed.