tsУ оквиру Одељења Матице српске за природне науке објављена је монографија доценткиње Државног универзитета у Новом Пазару др Тање Солдатовић УТИЦАЈ СУПСТИТУЦИОНИХ РЕАКЦИЈА КОМПЛЕКСА ПЛАТИНЕ(II) СА БИОМОЛЕКУ-ЛИМА НА ЊИХОВУ ЦИТОТОКСИЧНОСТ. Књига је резултат ауторкиног дугогодишњег рада на проучавању монофункционалних, бифункционалних и динуклеарних комплексних једињења платине(II), њихове интеракције са сумпор и азот донорским биолошки значајним молекулима и испитивању токсичних ефеката ових једињења ради потенцијалне хемиотерапијске примене. Монографија која је пред нама доприноси бољем разумевању унутарћелијских процеса приликом примене дејства антитуморских агенаса на бази платине као и објашњењу токсичних дејстава хемиотерапеутских лекова. Књига је на 102 странице подељена на пет поглавља те је конципирана као научна монографија и биће корисна научним радницима и полазницима последипломских студија.

Comments are closed.