С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Саша Радојчић, Трговац, сакупљач и шахиста
Бећир Вуковић, О који си да си
Милан Тодоров, Три приче
Емсура Хамзић, Кад бих била мачка
Миодраг Раичевић, Других анђела нема
Владан Матић, Радарска станица
Драган Јаковљевић, Шапат времена
Зоран Вучић, Линија живота
Саша Нишавић, Шав
Горан Ибрајтер, Дим
Ренато Вујаковић, Чудо у порти калашког храма, те подмукли рецидив библијске пометње језика у истој
Абдулразак Гурна, Остаци живота
Герман Садулајев, Земља-ваздух-небо

ЕСЕЈИ

Драган Симеуновић, Први српски нововековни просветитељ Гаврил Стефановић Венцловић и његово време
Милена Давидовић, Апокалиптичка игра у роману „Сатантанго” Ласла Краснахоркаија
Исидора Ана Стамболић, „Повратак у Лазарет” Поп Д. Ђурђева – једно апокрифно читање

СВЕДОЧАНСТВА

Иван Негришорац, Тајна Алексе Шантића: деликатност песничке природности и једноставности
Јован Делић, Иво Тартаља
Симо Ћирковић, Невидљиви свет „Фра-Ивана бега”

ПОВОДИ

МАРИЈА ЈАЊИОН (1926–2020) 

Марија Јањион, Богиња слободе 
Бисерка Рајчић, Марија Јањион – једна необична биографија

КРИТИКА

Љиљана Пешикан Љуштановић, Узорита студија о песнику и поезији (Марко Аврамовић, Не губећи из вида ниједно биће ни предмет. Поезија Александра Ристовића)
Тихомир Петровић, Реч и мисао у светлу науке (Милош Ковачевић, Поезија у стилистичком кључу)
Јелена Марићевић Балаћ, Компаратистички „Cogito” Јована Попова (Јован Попов, Појмови, периоди, полемике. О неким недоумицама науке о књижевности; Метакритички (п)огледи)
Никола Живановић, Суочавање са поразом (Саша Радојчић, То мора да сам такође ја)
Луна Градиншћак, Небески трагови стварања (Никола Страјнић, Космички зазиви)
Александра Пауновић, Фигуре говоре (Александар Костић, Фигуре преображаја у књижевном делу Данила Киша и Прима Левија: Од књижевне поетике до културне антропологије)
Снежана Кесић, Дијалектички видокруг омфалоса (Дејан Алексић, Петља)
Растко Лончар, Душа без ослонца (Бранислав Зубовић, Тремор)
Иван Исаиловић, Роман-бувљак (Бојан Савић Остојић, Ништа није ничије)

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис