2.2.2015-6Објављен је мартовски број „Летописа Матице српске” (год. 199, књ. 511, св. 3) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Милована Данојлића, Рајка Петрова Нога, Лабуда Драгића, Драгана Хамовића, Анђелка Анушића, Здравка Миовчића и Милорада Грујића. Рубрика „Есеји” доноси текстове Милене Кулић о Милораду Павићу и Елвире Дијане о Халилу Бајдасу. Теме рубрике „Сведочанства” су књижевна награда Матице српске за најбољи роман „Бескрајни плави круг” кроз прилоге: Горана Петровића, Младена Шукала, Јелене Марићевић Балаћ, Мине Ђурић и Биљане Турањанин Николопулос, те Милорад Павић о којем пише Ана Атанасковић. Рубрика „Поводи” посвећена је Миловану Данојлићу кроз текст Душана Пајина и Рајку Петрову Ногу о којем пише Ранко Поповић. Стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Славко Гордић, Миливој Ненин, Нина Стокић, Растко Лончар, Сара Здравковић, Ненад Станојевић и Дана Хучкова. У рубрици „Из света” Предраг Шапоња прати актуелна дешавања на светској књижевној и културној сцени.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка

Comments are closed.