2.2.2015-6Из штампе је изашао Зборник Матице српске за класичне студије бр. 21–22 за 2020. годину. У рубрици „Студије и чланци“ своје радове објавили су Срђан Дамњановић, Claudia Marsico, Victor Castellani, Мирко Обрадовић, Зоја Бојић и Снежана Ферјанчић, а у рубрици „Рецепција и наслеђе“ Евангелија Пану, Константин Калаханис, Милан С. Димитријевић, Александра Бајић, Мирјана Глигоријевић Максимовић, Гордана Јеремић, Тони Чершков, Марија Благојевић. Рубрика „Преиспитивања“ сачињена је од радова Симе Аврамовића, Немање Вујчића, Мирјане Д. Стефановић, Милорада Стојића, а рубрика „Критике и прикази“ од радова Вишње Кнежевић, Предрага Коматине, Милорада Стојића, Дејана Тубића и Иване Поповић. Радови Јелене Анђелковић Грашар и Ксеније Марицки Гађански објављени су у рубрици „Хроника“, а радови Илије Марића и Немање Вујчића у рубрици „In memoriam”.

Зборник је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.

 

Comments are closed.