2.2.2015-6Објављен је двоброј Зборника Матице српске за књижевност на енглеском језику „Literary links of Matica srpska” (8-9/2021) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” („Poetry and Fiction”) објављени преведени прилози: Лазе Костића, Растка Петровића, Мирослава Максимовића, Воје Чолановића, Селимира Радуловића и Николе Вујчића. Рубрика „Есеји” („Essays”) доноси преведене текстове Зорана Константиновића о приповеци „Вертер” Лазе Лазаревића, Јована Делића о „Плавој гробници” Милутина Бојића, Слободана Владушића о постколонијалној критици и српској књижевности, те Бориса Булатовића о основним обележјима и идеолошким претпоставкама српске књижевности од краја ХХ века. Рубрика „Сведочанства” („Testimonies”) посвећена је Јовану Дучићу кроз текст Ивана Негришорца, те књижевној награди „Бескрајни плави круг” и њеном добитнику Драгану Стојановићу кроз текстове Александра Јовановића, Драгана Стојановића, Горана Радоњића, Младена Шукала и Јелене Марићевић Балаћ, као и кроз разговор који је са добитником овог престижног признања водила Јелена Марићевић Балаћ. Стална рубрика „Критика” („Critical Review”) прати актуелну књижевну продукцију коју би требало представити страним читаоцима, а у овом броју текстове потписују: Предраг Петровић, Мирко Магарашевић, Срђан Орсић, Владан Бајчета и Сања Перић.

Уредништво: Иван Негришорац (главни уредник), Михајло Пантић, Зоран Пауновић и Саша Радојчић (чланови), Светлана Милашиновић (секретар Уредништва)

Преводиоци: Персида Бошковић, Јованка Калаба, Ангелина Чанковић Поповић, Зоран Пауновић, Борис Хлебец и Љубица Јанков. Лектор и коректор: Rendall A. Major; Технички уредник: Вукица Туцаков; Дизајн корица: Атила Капитањи

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети овде.

Comments are closed.