2.2.2015-6У оквиру Одељења за књижевност и језик Матице српске, објављена је књига Наде Савковић „Отисак Италије”. Књига је објављена у саиздаваштву Матице српске и Штампарије „Фељтон”. Ауторка предочава утицаје италијанске књижевности и италијанске баштине на српску књижевност XVIII и XIX векa. Указано је на људе и идеје, истакнут је допринос неких, готово заборављених, зачетника наше књижевности и уметности. Наслов књиге „Отисак Италије” подсећа на утицаје које су ова земља и њена књижевност имале и имају на српске ствараоце, као и да се они не смеју заборавити те, у том смислу, ова књига има активан однос према савремености. Ауторка је у сагледавању проблематике утицаја духовног врења једног времена исказала способност у откривању истине која се крије иза познатих историјских чињеница. Књига садржи девет књижевноисторијских студија, као и Преговор, Поговор и Именски регистар. Рецензенти књиге су проф. др Љиљана Бањанин и проф. др Александар Наумов.

Comments are closed.