2.2.2015-6У оквиру Крајишког одбора Матице српске објављена је књига „Колонизација војвођанских области (1921-1941)“. У овој публикацији сабрани су радови с истоименог научног скупа који је у организацији Крајишког одбора одржан 17. децембра 2021. године. Чланови Организационог одбора скупа били су: проф. др Драган Станић, председник, проф. др Мира Радојевић, проф. др Душан Иванић и др Милан Мицић. Током научног скупа мултидисциплинарно су анализирани бројни значајни и динамични аспекти међуратне колонизације простора данашње Војводине.

У књизи је објављено 18 радова чији су аутори признати стручњаци из области историје, географије, књижевности и етнологије. Главни и одговорни уредник зборника је др Милан Мицић, а чланови Уређивачког одбора су још и проф. др Слободан Бјелица и проф. др Бошко Бранковић. У овом колективном делу обрађене су бројне теме: привредни амбијент међу Србима у Хрватској после Првог светског рата, живот у Босанском Петровцу током и недуго после рата, ставови војвођанских радикала и Јована Лалошевића о аграрној реформи и колонизацији, добровољачко питање у Дунавској бановини, насељавање оптаната из Мађарске, однос колониста и друштвеног окружења у процесу колонизације, колонизација Срба из Босне и Херцеговине, аграрна реформа и колонизација на северу Бачке, колонизација Светићева, узроци смрти у Банатском Карађорђеву 1926-1940. године, погледи и реакције војвођанских Мађара, Румуна и Словака на међуратну аграрну реформу и колонизацију, књижевна критика дела Милана Мицића, однос Милоша Црњанског према добровољцима и колонизацији, материјална заоставштина добровољаца колониста, као и опис српске колонистичке куће у Војводини.

Публиковање ове књиге омогућила је Општина Нова Црња на основу Протокола о сарадњи између Матице српске и Општине Нова Црња.

Comments are closed.