Предмет Конкурса је израда уметничко-ликовног идејног решења за спомен-бисту Момчила Тапавице.
Спомен-биста ће бити постављена у парку поред Факултета за спорт и физичко васпитање у Новом Саду, на углу Булевара Цара Лазара и Стражиловске улице.

Циљ Конкурса је добијање најквалитетнијег идејног решења за спомен-бисту Момчила Тапавице у Новом Саду.

Право учешћа на Kонкурсу имају академски уметници, са стеченим формалним образовањем у области ликовних уметности, примењених уметности, дизајна, архитектуре и пејзажне архитектуре.

Целокупан текст Конкурса као и прилоге можете погледати на http://www.maticasrpska.org.rs/konkurs-za-spomen-bistu-momchila-tapavitse/

Конкурс је отворен од дана постављања на интернет презентацији Матице српске и објављивања у новинама (1. август 2017) и траје до 30. септембра 2017. године.

У Новом Саду,
1. августа 2017. године

проф. др Драган Станић
председник Матице српске

 

Comments are closed.