2.2.2015-6Председник Матице српске проф. др Драган Станић и професор Владимир Димитријевић су 22. јануара 2016. године потписали уговор о поклону у којем се наводи да професор Димитријевић поклања Матици српској рукописну грађу познатог српског професора философије, математике и немачког језика, Владимира Вујића. Професор Владимир Вујић је током живота објавио бројне критичке текстове о друштвено-културним питањима, а неколико радова је написао и објавио за Летопис Матице српске. Рукописна грађа која је поклоњена Матици српској ће се чувати у Рукописном одељењу. Матица српска је са захвалношћу прихватила поклон, препознајући значај ове рукописне грађе једног од великих мислилаца у српској култури, и са жељом да се важне и безвремене мисли овог философа културе сачувају, како би наредне генерације могле да уче, промисле и допринесу даљем развоју философске мисли.

Comments are closed.